Financieringsgilde

Welkom op onze partnerpagina
financieringsgilde
Ga direct naar
Adviseur bij Financieringsgilde
Picture of Eugene van Schijndel

Eugene van Schijndel

Welkom bij HGM

Je bent door onze partner Financieringsgilde doorgestuurd omdat je waarschijnlijk in aanmerking komt voor subsidie.

De juiste subsidie vinden en aanvragen kan een complex proces zijn, maar bij HGM nemen we de complexiteit voor je uit handen. Ons doel is om je subsidieaanvraag soepel en effectief te laten verlopen, zodat jij je kunt richten op de normale bedrijfsvoering.

Vul het formulier onderaan deze pagina in en één van onze adviseurs neemt contact met je op om de subsidiemogelijkheden te bespreken.

Meest gebruikte subsidies

Voor de sectoren die zowel Financieringsgilde als HGM bedienen, zijn diverse subsidies beschikbaar. Hieronder vind je een overzicht van de meest gangbare subsidies, ingedeeld per categorie. Daarnaast is het mogelijk om de subsidiekansen specifiek per sector te verkennen.

Innovatie

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
Deze subsidie stelt bedrijven in staat om de loonkosten en andere uitgaven die verband houden met hun innovatieve projecten te verminderen. Alle Nederlandse bedrijven die bezig zijn met speur- en ontwikkelingswerk (S&O) kunnen een aanvraag indienen voor de WBSO regeling.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk voor Software ontwikkeling (WBSO-ICT)
ICT-bedrijven hebben de mogelijkheid om de kosten voor R&D van software-innovaties te verminderen door gebruik te maken van de WBSO. Deze regeling leidt tot aanzienlijke verlagingen van loonkosten en uitgaven voor software-innovatieprojecten.

Innovatiebox
Wanneer jouw onderneming winsten genereert uit WBSO projecten of patenten, kunnen deze winsten tegen een aanzienlijk verlaagd belastingtarief worden belast.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Er zijn verschillende soorten MIT-subsidies beschikbaar, die ontworpen zijn om verschillende fasen en aspecten van innovatieprojecten te ondersteunen.

Verduurzaming

Energie-investeringsaftrek (EIA)
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers die willen verduurzamen door te investeren in energiebesparende technieken, duurzame energie en het minder uitstoten van CO2. Met de EIA kan 40% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
De MIA en Vamil zijn fiscale regelingen voor ondernemers die willen verduurzamen door te investeren in milieuvriendelijke technieken. De MIA gebruikt aftrekpercentages van 27%, 36%, of 45% van de investeringskosten die van de fiscale winst afgetrokken mag worden, bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Hierdoor verlaagt de te betalen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De VAMIL biedt de mogelijkheid om 75% van de investering op elk gewenst moment af te schrijven, waardoor ondernemers flexibel hun afschrijvingen kunnen plannen. Ze hebben zelfs de optie om 75% van de investering in het jaar van aanschaf af te schrijven, terwijl de overige 25% volgens reguliere afschrijvingsregels wordt behandeld. Hierdoor hoeven ondernemers in het jaar van meer afschrijving minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te betalen, wat zorgt voor een liquiditeits- en rentevoordeel.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
De ISDE-subsidie is voor zakelijke gebruikers en particuliere commerciële verhuurders die hun productieproces, gebouw of te verhuren woning willen gaan verduurzamen. Dit kan onder andere gerealiseerd worden met een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler of een kleine windturbine. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de gekozen techniek.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
Als je hernieuwbare energie gaat opwekken of CO2-reducerende technologieën gaat implementeren in je onderneming, kan je gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze subsidie ondersteunt projecten die de uitstoot van broeikasgassen kostenefficiënt verminderen en bijdragen aan het behalen van de emissiereductiedoelstellingen.

Digitalisering van het Energie-infrastructuur Innovatiefonds (DEI+)
De DEI+ subsidie is gericht op ondernemers die willen investeren in projecten die bijdragen aan de energietransitie en CO2-reductie. Dit omvat onder andere innovaties op het gebied van duurzame energie, energiebesparing, en de infrastructuur die nodig is voor een duurzame energievoorziening. De subsidie kan oplopen tot 45% van de subsidiabele kosten.

Versnelde Klimaatinvesteringsfaciliteit (VEKI)
De VEKI-regeling is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in technologieën die bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot en energiebesparing. De regeling biedt ondersteuning voor projecten die gericht zijn op verduurzaming en kan oplopen tot 40% van de investeringskosten.

Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)
De DUMAVA-subsidie is gericht op de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, ziekenhuizen, en culturele instellingen. De subsidie ondersteunt investeringen in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie, met als doel de CO2-uitstoot van maatschappelijk vastgoed te verminderen. Het subsidiepercentage en de maximale subsidiebedragen variëren afhankelijk van de specifieke maatregelen en het type vastgoed.

Personeel en scholing

Subsidieregeling Innovatief MKB (SLIM)
De SLIM-subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers die willen investeren in de ontwikkeling en scholing van hun medewerkers. Dit kan bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering en een betere concurrentiepositie. De subsidie kan oplopen tot 80% van de kosten voor middelgrote bedrijven en 60% voor kleine bedrijven.

Praktijkleren
De subsidie Praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplekken aan te bieden. Dit is vooral relevant voor sectoren waar vakmanschap belangrijk is en waar de praktijkervaring cruciaal is voor de beroepsopleiding. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats per studiejaar.

Aanvraag starten

Vul het formulier in en één van onze adviseurs neemt contact met je op om de subsidiemogelijkheden te bespreken.

array(0) {
}
NULL
NULL
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page

Als je werkt aan innovatieve technologie, productieprocessen, software of duurzame initiatieven, kun je mogelijk in aanmerking komen voor diverse subsidies.

Doe de subsidiecheck en zie direct voor welke subsidies je mogelijk in aanmerking komt.

Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je ontwikkelt een technisch nieuw product of software *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
De Ru0026amp;D-medewerkers staan op jouw eigen loonlijst *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je investeert in verduurzaming van productieprocessen of duurzame bedrijfsmiddelen *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je wil jouw innovatie op de internationale markt brengen *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je onderzoekt de technische of economische haalbaarheid van jouw innovatie *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je werkt samen met minimaal 1 ander MKB-bedrijf aan jouw innovatie *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je investeert in opleiding, ontwikkeling of duurzame inzetbaarheid van medewerkers *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
je maakt winst op innovatieprojecten waarvoor je in het verleden wbso of patent hebt ontvangen *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page

Vul je gegevens in en bekijk jouw mogelijkheden.

Naam *
E-mail *
Telefoonnummer *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page