DUMAVA

subsidie voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed die hun panden willen verduurzamen, biedt de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) nieuwe kansen. Vanaf 18 september 2023 kunnen geïnteresseerden een aanvraag indienen. Let wel, de regeling ondergaat op dit moment enkele wijzigingen. Zodra er meer details beschikbaar zijn, wordt deze informatie direct hier bijgewerkt.
Subsidiepercentage
30% - 50%
Openstelling
maandag 18 september 2023 09:00
t/m dinsdag 31 december 2024 17:00
Budget
€ 190.000.000
Inhoudsopgave

Wie komt in aanmerking voor de DUMAVA?

DUMAVA is een regeling die eigenaren van maatschappelijk vastgoed aanmoedigt om snel hun gebouwen te verduurzamen. Hierbij kun je denken aan scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten. Je kunt subsidie aanvragen voor zaken als energieadvies, het verkrijgen van een energielabel en verschillende verduurzamingsmaatregelen. In de Maatregelenlijst DUMAVA kun je precies zien welke maatregelen hiervoor in aanmerking komen. Goed om te weten: vanaf 2024 is deze regeling jaarlijks beschikbaar.

Je behoort tot de doelgroep van DUMAVA als je vastgoed in Nederland bevindt en in het bezit is van een maatschappelijke instelling uit de volgende sectoren:

 • Gebouwen van de decentrale overheid met een publieke functie, zoals die van gemeenten, provincies of waterschappen.
 • Onderwijsgebouwen, of het nu gaat om basisscholen, middelbare scholen, universiteiten, mbo- of hbo-instellingen.
 • Zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Het is noodzakelijk om een SBI-code te hebben die vermeld staat op de 'SBI-codes DUMAVA'-lijst.
 • Cultuur gerelateerde gebouwen zoals poppodia, kunstcollectieven of theaters. Een Culturele ANBI-status is hierbij verplicht.
 • Rijksmonumenten die geen woningen zijn, bijvoorbeeld een museum dat als zodanig geregistreerd staat.
 • Religieuze instellingen zoals kerken en moskeeën, waarbij een specifieke SBI-code uit de 'SBI-codes DUMAVA'-lijst vereist is.
 • Andere gebouwen met een publieksfunctie, zoals stichtingen, verenigingen, peuterspeelzalen, buurthuizen of gemeenschapscentra.

Sportinstellingen zijn echter uitgesloten van DUMAVA. Deze kunnen wel in aanmerking komen voor de subsidieregeling BOSA.

Wat is het voordeel van de DUMAVA subsidie?

Tot 2030 bedraagt het beschikbare budget voor subsidies € 1,9 miljard. De hoogte van je subsidie wordt bepaald door je keuze om ofwel enkele verduurzamingsmaatregelen (1, 2 of 3) uit te voeren, ofwel een compleet verduurzamingsproject te realiseren.

Bij het uitvoeren van 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen bedraagt de subsidie 30% van je projectkosten. De subsidie varieert tussen de € 5.000 en € 2,5 miljoen, wat betekent dat je minimale projectkosten ongeveer € 16.600 zijn. Daarnaast kun je voor energieadvies 50% subsidie ontvangen op de kosten. Het is echter verplicht een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies te laten opstellen. Ook is er een subsidie beschikbaar die 50% van de kosten voor een energielabel dekt.

Voor een integraal verduurzamingsproject is de subsidie eveneens 30% van de projectkosten. Hierbij liggen de subsidiekosten tussen de € 25.000 en € 2,5 miljoen, waardoor de minimale projectkosten oplopen tot ongeveer € 83.300. Voor energieadvies is ook hier een subsidie van 50% beschikbaar, maar je dient dan wel een Maatwerkadvies, Integraal Breeam-NL, GPR Gebouw of DuMo-advies te laten opstellen. Net als bij de losse maatregelen, kun je voor het energielabel 50% van de kosten vergoed krijgen.

Wijzigingen in 2023

In april en mei 2023 is een internetconsultatie gehouden. De feedback uit deze consultatie wordt momenteel geëvalueerd. De meest opvallende voorgestelde aanpassingen vergeleken met 2022 zijn:

 • Er is € 133 miljoen gereserveerd voor aanvragen van € 500.000 of meer, terwijl voor aanvragen onder de € 500.000 een bedrag van € 57 miljoen is vastgesteld.
 • Voor integrale projecten wordt aangemoedigd om direct volgens de renovatiestandaard te renoveren. Wanneer deze ambitie in het projectplan staat, kan men tot 35% van de projectkosten als subsidie aanvragen.
 • Scoutinggroepen, muziekverenigingen en -stichtingen zijn nu ook subsidiabel.
 • Als er meer aanvragen zijn dan beschikbaar budget, kun je tot 17:00 uur subsidie aanvragen op de dag dat het budget op is.
 • Eind juni worden alle definitieve wijzigingen, inclusief de nieuwe SBI-codes en de lijst met maatregelen, op deze pagina gepubliceerd.

Hoe vraag je DUMAVA aan?

Voordat je start met je verduurzamingstraject, is het volgens de voorwaarden essentieel om een energieadvies te laten opmaken. Dit advies mag op het moment van aanvraag bij RVO niet ouder zijn dan 36 maanden.

Aanvragen voor subsidies worden behandeld op basis van binnenkomst. Daarom is het belangrijk om tijdig te beginnen met de voorbereidingen, zodat je subsidieaanvraag op tijd ingediend wordt. Officieel loopt de regeling tot 31 december 2024, maar gezien de grote interesse kan het budget mogelijk al binnen één dag volledig geclaimd zijn.

Waarom kiezen voor HGM?

Kiezen voor HGM bij het aanvragen van DUMAVA is een strategische beslissing die vele voordelen biedt. Ten eerste beschikt HGM over een diepgaande deskundigheid met betrekking tot de DUMAVA regeling en bijbehorende processen. Deze expertise stelt ons in staat je optimaal te adviseren over de mogelijkheden en kansen die er liggen. Daarnaast bespaar je aanzienlijk veel tijd. Het aanvragen van subsidies is een complex en tijdrovend proces. Door met HGM samen te werken, kun je blijven focussen op je eigen bedrijfsactiviteiten, wetende dat je aanvraag op een correcte en volledige manier wordt behandeld.

Rob
Rob Hoosemans
Adviseur
HGM Kees
Kees Aufleger
Adviseur

Gerelateerde subsidies

EIA
Fiscaal voordeel voor de aanschaf van energiebesparende technieken, duurzame energie en het verminderen van CO2 uitstoot
MIA / VAMIL
Fiscaal voordeel voor de aanschaf van milieuvriendelijke technieken
array(0) {
}
NULL
NULL
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page

Als je werkt aan innovatieve technologie, productieprocessen, software of duurzame initiatieven, kun je mogelijk in aanmerking komen voor diverse subsidies.

Doe de subsidiecheck en zie direct voor welke subsidies je mogelijk in aanmerking komt.

Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je ontwikkelt een technisch nieuw product of software *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
De Ru0026amp;D-medewerkers staan op jouw eigen loonlijst *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je investeert in verduurzaming van productieprocessen of duurzame bedrijfsmiddelen *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je wil jouw innovatie op de internationale markt brengen *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je onderzoekt de technische of economische haalbaarheid van jouw innovatie *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je werkt samen met minimaal 1 ander MKB-bedrijf aan jouw innovatie *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je investeert in opleiding, ontwikkeling of duurzame inzetbaarheid van medewerkers *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
je maakt winst op innovatieprojecten waarvoor je in het verleden wbso of patent hebt ontvangen *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page

Vul je gegevens in en bekijk jouw mogelijkheden.

Naam *
E-mail *
Telefoonnummer *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page