EKOO

gericht op het ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling in energie- en klimaattechnologieën

Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO)

Als je bedrijf mogelijkheden onderzoekt of ontwikkelt voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten, en daarbij samenwerkt met andere bedrijven of onderzoekers, dan kun je nu subsidie aanvragen met de regeling Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO). De Energie & Klimaat Onderzoek en Ontwikkeling (EKOO) is een overkoepelende regeling. Hieronder valt de bekende Topsector Energie Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (TSE Industrie O&O). Over die subsidie gaat deze pagina.
Subsidiepercentage
tot 80%
Budget 2024
€ 3.000.000
Openstelling
maandag 1 april 2024
t/m dinsdag 14 mei 2024
Inhoudsopgave

voor wie is EEKO?

Je innovatie draagt bij aan het sluiten van industriële grondstof- of materiaalketens van koolstof in de industrie en innoveert dus de hele keten. Je project omvat ook reststromen.

Je technische innovatieve oplossing voor een CO2-vrije industriële energiehuishouding vermindert het energieverbruik door:

 • hergebruik van energie;
 • vervanging van fossiele energiedragers;
 • productie van groene waterstof via elektrolyse van water.

Je innovatie biedt oplossingen voor economische, ecologische, sociale en institutionele veranderingsvraagstukken. Institutionele veranderingsvraagstukken betreffen veranderingen van regels en structuren in bedrijven of netwerken voor betere samenwerking, zoals op een bedrijventerrein waar besloten moet worden over gezamenlijk energiebeheer en hoe dat te organiseren. Het oplossen van deze problemen vereist een goed begrip van de situatie en sterke samenwerking tussen organisaties.

Je ontwikkelt een digitale innovatie en technieken die de traceerbaarheid van grondstoffen en monitoring mogelijk maken. Je ontwikkelt innovaties die met producten en diensten de keten- en systeemverandering naar circulaire koolstof en elektrificatie ondersteunen.

Je innovatie moet uiterlijk in 2034 een eerste markttoepassing hebben en significant bijdragen aan een belangrijke industriële sector in Nederland. Je onderbouwt de slaagkans van je innovatie in je projectplan, gemotiveerd met marktkennis, bronnen en argumenten.

Deze regeling is een tender, wat betekent dat de hoogst scorende projecten subsidie ontvangen.

Voorwaarden EEKO

Je project moet binnen de specifieke voorwaarden van deze regeling passen. Daarnaast moet je voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen.

Hoe lang mag je project duren?
De looptijd van het project is maximaal 4 jaar.

Waar moet je samenwerkingsverband aan voldoen?
In het basispercentage van deze subsidie (40%) is 15% subsidie opgenomen voor een samenwerkingsverband. Dit betekent dat als je subsidie krijgt, het standaard subsidiepercentage 25% is. Werk je samen en voldoe je aan de voorwaarden hiervoor? Dan krijg je een subsidie van 15%. Dus samenwerken geeft je in totaal 25% plus 15% extra subsidie.

Kun je alle vragen van criterium 1 of alle vragen van criterium 2 met 'ja' beantwoorden? Dan voldoe je aan de voorwaarden en spreken we van een echt samenwerkingsverband. Je ontvangt dan ook de 15% subsidie voor een samenwerkingsverband.

Criterium 1:

Bestaat je samenwerkingsverband alleen uit ondernemingen? Zit in je samenwerkingsverband minimaal één kleine of middelgrote onderneming? Maakt een van de ondernemingen niet meer dan 70% van de kosten?

Criterium 2:

Zit in je samenwerkingsverband één of meer onderzoeksorganisaties? Maken de onderzoeksorganisatie(s) minimaal 10% van de kosten? Heeft de onderzoeksorganisatie het recht haar eigen onderzoeksresultaten te publiceren?

Wanneer scoort een project hoger?

RVO rangschikt de projecten na afloop van de aanvraagperiode. De projecten die het hoogst scoren ontvangen subsidie. Je project scoort hoger als:

 • Het meer bijdraagt aan de doelstellingen van deze regeling
 • De kans op succes van je innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij groter is dan die van andere projecten;
 • Je project innovatiever is dan de internationale stand van onderzoek of techniek, waardoor het de Nederlandse kennispositie versterkt;
 • De kwaliteit van je project hoger is dan die van andere projecten, wat blijkt uit:
  • het resultaat van je aanpak en methodiek;
  • je omgang met risico’s;
  • de uitvoerbaarheid;
  • de betrokken partijen;
  • de mate waarin je de beschikbare middelen effectiever en efficiënter inzet.

De beoordeling
Onafhankelijke externe experts toetsen of je project aan de minimale eisen voldoet. Ze gebruiken hiervoor verschillende beoordelingscriteria, waarbij je 1 tot 5 punten kunt verdienen per criterium. We wijzen je project af als het minder dan 3 punten scoort op een criterium, omdat de kwaliteit van het project dan onvoldoende is. Het totale aantal punten bepaalt de rangschikking.

Als je project voldoende punten scoort, ontvang je subsidie in volgorde van rangschikking totdat het subsidiebudget op is. Scoort je project onvoldoende punten, dan ontvang je geen subsidie.

Voordelen EEKO

De subsidie dekt kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Hier zijn de subsidiepercentages:

 • Een groot bedrijf krijgt 40% van de kosten vergoed.
 • Een middelgroot bedrijf krijgt 50% vergoed.
 • Een klein bedrijf krijgt 60% vergoed.
 • We verlagen het subsidiepercentage met 15% voor bedrijven die niet voldoen aan de voorwaarden van een samenwerkingsverband.
 • Een onderzoeksorganisatie die niet-economische activiteiten uitvoert, ontvangt 80% vergoeding.

Wil je weten of je bedrijf als middelgroot of klein kwalificeert? Doe dan de mkb-toets.

Welke projecten krijgen geen subsidie?

 • Grote innovatieprojecten komen in aanmerking voor subsidie via de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI).
 • Voor pilot- en demonstratieprojecten kun je subsidie aanvragen met de regeling Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+).
 • Projecten die gericht zijn op het verlagen van het basisbedrag van een categorie binnen de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) kunnen subsidie ontvangen via de regeling Hernieuwbare energietransitie (HER+).
 • Voor fundamenteel onderzoek zijn er andere financieringsmogelijkheden beschikbaar, waaronder subsidies van NWO/NWA en de PPS-toeslag voor Onderzoek en Innovatie.

Waarom kiezen voor HGM?

Een succesvolle subsidieaanvraag vereist grondige voorbereiding. Begin daarom tijdig met de eerste stappen.

De specialisten van HGM staan klaar om je van begin tot eind te ondersteunen. Met onze marktkennis en inzicht in de uitdagingen binnen jouw branche, kunnen we je effectief adviseren en zo de kans op het verkrijgen van subsidie verhogen. Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden voor jouw organisatie? Twijfel niet en neem contact op via 085 020 11 05 of contact@hgm.eu of plan een gratis adviesgesprek in.

Onze EEKO adviseurs

Rob
Rob Hoosemans
Adviseur
HGM Kees
Kees Aufleger
Adviseur

Gerelateerde subsidies

MOOI
Meerjarige samenwerkingsprojecten die bijdragen aan de Nederlandse klimaatdoelen
TSE
voor energie- en duurzaamheidsprojecten binnen de Subsidies energie-innovatie -Topsector Energie
TSE Industrie studies
Om de haalbaarheid van een innovatief (co2-verminderend) demonstratie- of pilotproject te onderzoeken.
DEI+
Ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten voor energie- en klimaatinnovatie
SDE++
Subsidie voor grootschalig opwekken van hernieuwbare energie of vermindering CO2-uitstoot

Praktijkverhalen

Bleekemolens Race Planet

EIA Generieke code geeft Groen licht voor duurzaam karten bij Bleekemolens Race Planet

InforDB

Innovatie en ICT Expertise - Het Succesverhaal van InforDB

Bastenhof

HGM viert de carrière van Dirk Bastenhof: van golfzwembaden tot hollywood

Gerelateerd nieuws

DUMAVA 2024

DUMAVA 2024 opnieuw open

De DUMAVA subsidie biedt een kansrijk perspectief voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed die hun panden willen verduurzamen.

AanZET

AanZET blijkt een gemiste kans voor veel bedrijven

80% van de ondernemers mist voordeel door uitsluitend op AanZET te richten.

SDE++ 2024

SDE++ 2024

Een budget van €11,5 miljard en extra ondersteuning voor zonnepanelen op zwakke daken

array(0) {
}
NULL
NULL
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page

Als je werkt aan innovatieve technologie, productieprocessen, software of duurzame initiatieven, kun je mogelijk in aanmerking komen voor diverse subsidies.

Doe de subsidiecheck en zie direct voor welke subsidies je mogelijk in aanmerking komt.

Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je ontwikkelt een technisch nieuw product of software *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
De Ru0026amp;D-medewerkers staan op jouw eigen loonlijst *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je investeert in verduurzaming van productieprocessen of duurzame bedrijfsmiddelen *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je wil jouw innovatie op de internationale markt brengen *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je onderzoekt de technische of economische haalbaarheid van jouw innovatie *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je werkt samen met minimaal 1 ander MKB-bedrijf aan jouw innovatie *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je investeert in opleiding, ontwikkeling of duurzame inzetbaarheid van medewerkers *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
je maakt winst op innovatieprojecten waarvoor je in het verleden wbso of patent hebt ontvangen *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page

Vul je gegevens in en bekijk jouw mogelijkheden.

Naam *
E-mail *
Telefoonnummer *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page