Deze nieuwe stimuleringsregeling, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), zorgt ervoor dat bedrijven een korting krijgen op hun investeringen. Hiermee hoopt de overheid dat bedrijven hun investeringen in deze onzekere tijden niet uitstellen.

De coronacrisis zorgt voor roerige tijden. Veel bedrijven stellen hierdoor hun investeringsplannen uit. Het kabinet introduceert daarom een nieuwe investeringskorting: De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Doel van deze regeling is dat ondernemers hun investeringen juist vervroegen, in plaats van uitstellen.

Voor wie is de BIK?

Zowel mkb- als grootbedrijven die in Nederland loonbelastingplichtig zijn, kunnen in aanmerking komen voor de BIK-regeling.

De BIK-regeling koppelt investeringen aan een vermindering van de loonbelasting. Deze opzet zorgt ervoor dat de tegemoetkoming gelijk is bij alle werkgevers. Daardoor is de regeling ook voordelig voor ondernemingen die geen winst maken.

Onder BIK vallende investeringen

De BIK-regeling heeft een brede opzet en is gericht op alle soorten bedrijfsmiddelen die kunnen worden aangeschaft. Het begrip investeringen vindt aansluiting bij de definitie in de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Zo komen bijvoorbeeld bedrijfsinvesteringen als elektronica, machines, fysieke milieuvriendelijke middelen en computers in aanmerking.

De belangrijkste BIK voorwaarden:

  • Het moet gaan om nieuwe bedrijfsmiddelen (niet tweedehands).
  • De minimale waarde van het bedrijfsmiddel bedraagt 1.500 euro.
  • De investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.
  • Investeringen dienen volledig te zijn betaald tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.
  • De investering dient binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik te worden genomen.

 

Regelingen tegelijkertijd benutten

Het BIK-voordeel mag worden ‘gestapeld’ met andere reeds bestaande fiscale stimuleringsregelingen en vormt daarmee een tijdelijke aanvulling op de kleinschaligheidsaftrek (KIA), de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA).

+++++

Wat kan HGM voor mij betekenen?

Heb je als ondernemer investeringsplannen en vragen over de BIK-regeling? Of wil je iets weten over subsidies of andere of andere stimuleringsregelingen? HGM helpt je graag op weg met de BIK-regeling en andere subsidies. Ons team heeft een brede expertise. Zo kun je bij HGM bijvoorbeeld ook terecht voor innovatieadvies en fiscaal/juridisch advies. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 085 020 11 05 voor een vrijblijvend gesprek.

Vragen?

Neemt contact op!

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling