Verschil tussen kosten en uitgaven 

Uitgaven zijn investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die u aanschaft voor uw S&O werkzaamheden. Deze bedrijfsmiddelen komen op de balans te staan en worden afgeschreven. Uitgaven hebben een lange termijn karakter.

Kosten daarentegen worden opgenomen moment dat de factuur betaald wordt, deze worden niet uitgesmeerd en afgeschreven. Kosten komen terug in de V&W rekening. Dit betreft de aanschaf van bijv. verbruiksgoederen en testkosten. Er dient een direct verband te zijn met de S&O werkzaamheden.

Toerekenbaar en volledig dienstbaar aan R&D-werkzaamheden

Kosten moeten direct toerekenbaar en uitsluitend dienstbaar zijn aan het S&O werk. Dit betekent dat de kosten duidelijk aanwijsbaar nodig zijn voor uw S&O werk en niet voor andere operationele werkzaamheden in uw organisatie (waaronder andere R&D werkzaamheden). Voorbeeld: Je schaft een software licentie aan van een 3D CAD pakket voor het ontwerpen van een prototype binnen een WBSO project; je moet kunnen aantonen dat deze software alleen voor deze werkzaamheden ingezet wordt (en niet na afloop van het project als generieke software in de organisatie gebruikt wordt).

Bij uitgaven ligt dit anders. Uitgaven kunnen wel opgevoerd worden voor het deel dat dienstbaar is aan WBSO projecten.

Voorbeelden van kosten & uitgaven die in aanmerking komen:

 • Uitgaven aan nieuwe gebouwen, instrumenten en ICT middelen die ingezet zullen worden voor S&O werkzaamheden. Uitgaven van meer dan €1.000.000 moeten over 5 jaar verspreid worden.
 • Kosten voor verbruiksgoederen, materialen, grondstoffen en onderdelen voor het maken van prototypen, proefopstellingen en proefbatches.
 • Kosten voor het laten maken van prototypen zonder commerciële of productieve waarde, of het uitbesteden van testen en metingen.
 • Kosten van huur of lease van apparatuur of gebouwen
 • Licentiekosten van software die alleen gebruikt wordt voor de S&O werkzaamheden.
 • Huur van bedrijfsruimte die louter voor WBSO doeleinden wordt gebruikt.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met je mee.

Neemt contact op!

Met regelingen als de WBSO en het Nationaal Groeifonds hoopt het kabinet de komende jaren innovatie en ondernemerschap te stimuleren. Zo komen innovatieve ondernemers in aanmerking voor verschillende financiële regelingen.  

Missie gedreven topsectoren- en innovatiebeleid 

Samenwerkingen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden wordt gestimuleerd via het zogenaamde Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. De focus ligt op energietransitie, circulaire economie, digitalisering en sleuteltechnologieën zoals opto-elektronica en kunstmatige intelligentie.  

 

WBSO verlaagt kosten van innovatieve ontwikkelingen 

Met het WBSO-programma kunnen ondernemers hun kosten voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlagen. Het totale beschikbare budget voor 2023 bedraagt € 1.370 miljoen. Dit bevat zowel het vaste budget van € 1.281 miljoen als € 27 miljoen uit 2021 en € 62 miljoen als gevolg van onder uitputting uit voorgaande jaren. 

 

Meer impact van innovatieve kennis

Vanuit het Nationaal Groeifonds wordt geïnvesteerd in impactvolle Synergie. Deze ontstaat waar onderzoekers, ondernemers en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken. Ook investeert de sector in versterking van toegepaste onderzoeksfaciliteiten (€ 500 miljoen), praktijkgericht onderzoek (€ 100 miljoen) en grootschalige wetenschappelijke infrastructuur (€ 500 miljoen). Daarnaast zijn er tal van financieringsmogelijkheden (ruim € 1 miljard) beschikbaar voor innovatieve start- en scale-ups.  

Naast publieke investeringen uit het Nationaal Groeifonds (20 miljard euro) wordt volgend jaar de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) herzien en wordt een nieuw Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) afgesloten met ruim 30 deelnemers.  

 

Sterke kennispositie als antwoord op uitdagingen van de toekomst 

In 2023 trekt het kabinet ruim 20 miljard euro uit voor innovatiebeleid gericht op het vergroten van de maatschappelijke impact. Samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers uit Nederland zal de komende jaren meer gestimuleerd worden. Dit moet leiden tot meer innovatieve producten en diensten. Deze samenwerking is nodig om grondstof schaarste te voorkomen en digitalisering, duurzaamheid en veiligheid te bewerkstelligen.  

 

Ook bezig met een innovatieproject en  benieuwd of deze in aanmerking komt voor verschillende financiële regelingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

085 – 020 11 05

Meer dan 82% van de ondernemers maakt gebruik van een subsidieadviseur. Dit is natuurlijk niet kosteloos. Waarom kiezen veel bedrijven er dan toch voor om een externe adviseur in te huren in plaats van het zelf te doen?   

Meer voordeel, minder gedoe

Stel, je hebt een probleem met je auto. Je kunt het misschien zelf repareren, maar hoe langer je eraan sleutelt, hoe meer problemen je tegenkomt of veroorzaakt. De vraag is of je eigen werk de beste oplossing tot stand brengt? Het zelf willen oplossen of uitzoeken kost in ieder geval veel tijd. De stelling is dat het uiteindelijk efficiënter is als het voor je wordt gedaan door een specialist. De tijdsbesparing is meer waard dan het bedrag dat je aan de specialist kwijt bent. Bovendien weet je zeker dat het goed is geregeld en meestal attendeert de specialist je ook op andere belangrijke zaken die je zelf niet had gezien. Bovenstaande geldt zeker voor subsidies.  

De juiste mogelijkheden vinden   

Bij subsidies zijn er tal van regels en voorwaarden om rekening mee te houden. Daarnaast ontstaan er bijna elke dag nieuwe subsidiemogelijkheden. Voor een specialist is dit dagelijkse kost en bovendien ‘core business’. Het gaat je zelf niet lukken om de dynamiek in het subsidielandschap te volgen en kansen te ontwaren. De tijd die dit vraagt kun je als ondernemer beter in je eigen onderneming steken, daar waar jij de grootste toegevoegde waarde kunt creëren    

Mis nooit een deadline 

Een laatste belangrijke taak van een subsidie-adviseur is het bewaken van het aanvraag- of declaratieproces. Al het voorgaande werk heeft geen nut gehad als de deadline wordt gemist.  

Wil je meer weten waarom werken met een subsidieadviseur zinvol is? Neem dan contact op met één van onze experts. 

 

Zes Nederlandse startups hebben in de vierde ronde van het acceleratorprogramma van de European Innovation Council (EIC) in totaal 39 miljoen euro aan financiering ontvangen. Hiermee staat Nederland op de derde plaats van de meest succesvolle landen.    

Het programma maakt deel uit van het overkoepelende programma Horizon Europe van de Europese Commissie, dat tot doel heeft het concurrentievermogen van Europa te verbeteren door middel van het stimuleren van wetenschap en innovatie.   

EIC Accelerator-programma  

EIC ondersteunt innovatieve bedrijven: van fundamenteel onderzoek tot start-ups en scale-ups. EIC richt zich op deep-tech innovaties. Het EIC-acceleratorprogramma maakt daar deel van uit. Het programma is opgezet om individuele bedrijven te helpen bij het ontwikkelen, opschalen en het op de markt brengen van baanbrekende innovaties met een hoog risico en een grote impact.   

HGM geeft ondersteuning en advies bij aanvragen

HGM assisteert bedrijven bij het aanvragen van subsidies onder het Horizon Europe programma en onder andere subsidieregelingen. HGM adviseert organisaties bij het indienen van hun projectvoorstel en het aanvragen van subsidies. Neem nu contact op om de mogelijkheden te bespreken.  

In de Miljoenennota 2023 heeft het kabinet een pakket steunmaatregelen voor investeringen door het mkb aangekondigd. De implementatie van dit pakket is afgerond. Het kabinet trekt tussen 2023 en 2027, 500 miljoen euro per jaar uit. Vanaf 2028 wordt jaarlijks structureel 600 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscale zaken): “Er is met name behoefte aan maatregelen die investeringen in het mkb aanjagen. Met dit pakket geven we de komende jaren een steun in de rug aan ondernemend Nederland.” 

 

Het kabinet neemt de volgende maatregelen; 

Ten eerste versterkt het kabinet, zoals aangekondigd op Prinsjesdag, het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit stimuleert ondernemers om te investeren in verduurzaming.  

Ook wil het kabinet afzien van de voorgestelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting in 2025 en 2026 voor bestelwagens. 

Daarnaast wordt investeren voor ondernemers sowieso aantrekkelijker gemaakt. Doorgaans worden bedrijfsmiddelen in meerdere jaren afgeschreven. Fiscaal gezien dient de afschrijving minimaal 5 jaar te duren. De nieuwe maatregel houdt in dat bedrijven die in 2023 investeren in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen, naar keuze tot 50% van hun investering willekeurig kunnen afschrijven. Door in 2023 direct 50% te kunnen afschrijven, verlaagt de onderneming haar belastbare winst en betaalt dus minder belasting. De maatregel is van toepassing op de inkomstenbelasting en op de vennootschapsbelasting, afhankelijk van de rechtsvorm. 

Een ander deel van het pakket is bedoeld om werkgevers een zekere mate van compensatie te bieden voor de verhoging van het minimumloon. Per 1 januari 2023 gaat dit met 10,15% omhoog. Daarom wil het kabinet de zogenaamde Lage Inkomensvoorziening (LIV) tijdelijk verruimen. Dit is een toelage die werkgevers kunnen verstrekken aan werknemers die het minimumloon of net daarboven verdienen. Voor werkgevers wordt ook de vrije ruimte in de werkkostenregeling uitgebreid naar 3 procent en wordt de Aof-verzekeringspremie voor kleine werkgevers verlaagd.  

Tenslotte worden ondernemers gestimuleerd om meer te innoveren. Research en Development wordt goedkoper doordat de WBSO wordt geïndexeerd. Ook verhoogt het kabinet de Werkkostenregeling (WKR), die werkgevers helpt om belastingvrije vergoedingen aan werknemers te verstrekken.  

Niels Gort (24) uit Breda is subsidieadviseur innovatie en scholing. Niels heeft het HGM-team in oktober versterkt. Hij zet zich in om ondernemers te ondersteunen bij de financiering van hun innovatieve of duurzame productontwikkeling.  

Een echte duizendpoot bij HGM

“Vanuit mijn commerciële studie, de ervaringen die ik in de makelaardij heb opgedaan en de diverse groep mensen die ik in deze branches heb gesproken, wist ik dat ik iets zocht waarbij mijn brede interesses getriggerd zouden worden. Het brede scala aan klanten en projecten dat werken bij HGM biedt, viel perfect samen met hetgeen ik zocht. Ook het ondersteunen en adviseren van ondernemers is iets wat mij erg motiveert om aan de slag te gaan.” 

Winnaarsmentaliteit en trots  

Niels kwam met grote ogen binnen toen hij zag wat er allemaal gedaan werd op het gebied van innovatie en verduurzaming; “Ik vind dit iets waar we als Nederland trots op mogen zijn en daarom draag ik graag een steentje bij als het gaat om het stimuleren en ondersteunen van dit soort initiatieven” 

Naast zijn werk als subsidieadviseur heeft Niels een passie voor wielrennen. Iets wat hij uit deze wereld heeft meegenomen is zijn gedrevenheid en winnaarsmentaliteit. Je kan ervan uitgaan dat hij voor elk bedrijf tot het uiterste gaat.  

Gouden tip 

De gouden tip van Niels is dat er vaak meer onder subsidies valt dan mensen in eerste instantie denken; “We zien het als adviseurs elke dag, ondernemers die hun eigen project niet innovatief genoeg vinden en denken niet in aanmerking te komen. Vaak zien wij wél mogelijkheden voor subsidies in deze projecten en de waarde die wij dan als HGM toevoegen kan dan net het verschil zijn.” Aarzel dus niet om contact op te nemen met ons. Wij voeren aan de telefoon een vrijblijvende snelle check uit om te kijken voor welke regelingen jouw bedrijf mogelijk in aanmerking komt. 

Als ondernemer ben je gedreven om je core business te laten groeien. Of het nu gaat om een ​​eenmanszaak, MKB of multinational, je moet constant op tijd bijsturen. Evenwichtige teams zonder de juiste innovatieve uitdagingen of verouderde machineparken zullen op de lange termijn niet overleven. Investeren is een vast onderdeel van je businessplan, maar is subsidie dat ook? 

Overvloed aan mogelijkheden  

Stel je hebt een onderneming met een eigen pand met inventaris en mogelijk ook een machinepark, aan welke subsidies kun je dan denken?  

Je kunt opteren om het bedrijfspand duurzamer en energiezuiniger te maken. In dat geval zijn er subsidies zoals de Energie-Investeringsaftrek (EIA), de Investeringssubsidie ​​Duurzame Energie (ISDE) of de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE).  

Daarnaast kun je ook besparen op grondstoffen die nodig zijn in het productieproces, of wil je restproducten hergebruiken? Dan is de Milieu-investeringsaftrek (MIA) een mogelijkheid. 

Ben je bezig met technologische ontwikkeling? Dan kun je met de WBSO-subsidie ​flink besparen op de loonkosten. Daarnaast heb je ook nog de Innovatiebox, waardoor er minder “winstbelasting” hoeft te worden betaald. Heb je plannen om te gaan innoveren, maar wil je eerst onderzoeken of het haalbaar is? Dan is de MIT-haalbarheidssubsidie misschien een mogelijkheid. 

Vergeet het menselijke aspect van je bedrijf niet! Ook hierin moet worden geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat je personeelsbestand meegroeit met alle veranderingen en industriële ontwikkelingen. De SLIM-subsidie ​​kan je bijvoorbeeld helpen met het opnieuw SLIM inrichten van je bedrijf.  

Subsidie is geen gratis geld 

Als je wil investeren, sta je er dus niet alleen voor. Er zijn meestal subsidiemogelijkheden. Het kabinet heeft belang bij een gezond investeringsklimaat en een groeiende economie, waarbij ook het milieu niet wordt vergeten. 

Veel bedrijven beschouwen een overheidsbijdrage echter als “gratis” geld. Dit is een misverstand omdat er altijd sprake is van co-financiering. Een eigen bijdrage is en blijft derhalve nodig.  

Daarnaast is het noodzakelijk om een administratie te voeren om te kunnen aantonen op welke wijze het overheidsgeld is besteed. Dat kost ook tijd. Het is niet vreemd dat subsidieverstrekkers eisen stellen aan deze administratie. Een bank vraagt bij het verstrekken van een lening ook om een businessplan en verslaglegging achteraf. Je sluit een zakelijke overeenkomst om je bedrijf naar een hoger niveau te brengen, bij een subsidie geldt dit ook. 

Planning en geduld 

Vaak moet een subsidieaanvraag vooraf aan de activiteiten worden ingediend. Daardoor word je als ondernemer gedwongen om je plannen goed te overdenken. Houd er rekening mee dat elke subsidie ​​andere condities kent en eigen rekenmethoden gebruikt. Daarom is het aan te raden goed geïnformeerd een subsidietraject aan te gaan. 

Bottomline is het een gemiste kans om subsidiemogelijkheden niet mee te nemen in de besluitvorming. Bedenk dat de reactie op een subsidieaanvraag ook ‘nee’ kan zijn. Subsidiebudgetten zijn beperkt, waardoor alleen de beste projecten worden gesubsidieerd of de projecten die als eerste zijn ingediend. In andere gevallen is er sprake van loting, dus dan moet het geluk aan je zijde staan. 

Subsidie advies biedt onverwachte kansen 

Als ondernemer moet je constant beslissingen nemen. Tijdens deze beslismomenten kunnen wij als partner vanuit subsidieperspectief met je meedenken. Wij leggen je plannen naast de subsidiemogelijkheden ​​en kunnen je vertellen welke activiteiten voor subsidie ​​in aanmerking komen en welke niet. Van de subsidiabele activiteiten maken we een volledige subsidieaanvraag en zorgen ervoor dat we deze op het juiste moment indienen. Hierbij kun je rekenen op deskundige en goed opgeleide subsidieadviseurs. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Gegarandeerd dat uit het gesprek onverwachte mogelijkheden naar voren komen! 

Het EU innovatiescorebord is een hulpmiddel dat een overzicht geeft van de innovatieprestaties van elk land binnen de EU. Landen die 25 procent boven het gemiddelde scoren, mogen zich innovatieleider noemen. Dit jaar zijn dat Zweden, Finland, Denemarken, Nederland en België. 

 

Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens benadrukte het belang van Nederlandse ondernemers die investeren in innovatieve producten en diensten voor toekomstige banen en inkomsten, zeker in deze economisch uitdagende tijden. 

 

Wereldwijde erkenning via innovatiescorebord

Ook buiten Europa scoorde Nederland goed. Zo staan ​​we op de vijfde plaats in de wereldwijde innovatiescorebord (Global Innovation Index) van de World Intellectual Property Organization (WIPO). 

 

Nationaal groeifonds 

Minister Adriaansens stelde ook dat de positie als innovatieleider niet vanzelfsprekend is; “de overheid draagt daarom in toenemende mate zelf bij aan kansrijke innovatieprojecten om onze economie op lange termijn succesvol te laten zijn en blijven”. Een instrument dat daarbij wordt ingezet is het Nationaal Groeifonds  

RVO als steunpilaar 

RVO begeleidt innovatieve ondernemers daar waar mogelijk. Van het adviseren over octrooiaanvragen tot het toekennen van subsidies, RVO levert haar bijdrage in verschillende stadia van het innovatieproces. 

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem contact met ons op voor een gratis Quickscan.  

 

Eurostars is een Europese subsidieregeling voor MKB-ondernemingen met hightech R&D karakter. Eurostars gaat weer open van 6 januari tot 9 maart 2023. Heeft u een innovatieproject met een internationale partner? Bekijk dan nu de mogelijkheden.

Doel, voorwaarden en subsidiebedragen

Het Eurostars programma stimuleert bedrijven om samen met ondernemingen uit andere landen hightech innovatieprojecten op te zetten. Een project komt echter alleen in aanmerking als het aan een aantal voorwaarden voldoet, namelijk:

 • Een MKB-bedrijf treedt op als penvoerder voor het consortium.
 • Het consortium bestaat uit minimaal twee onafhankelijke entiteiten evenals minimaal twee Eurostars-landen.
 • Minimaal 50% van de projectkosten wordt gedragen door het MKB.
 • Geen enkele deelnemer of land draagt meer dan 70% van de projectkosten.
 • De totale projectduur is maximaal 36 maanden.
 • Het project heeft een exclusieve focus op civiele toepassingen.

Let op

Overheden in Eurostars landen hebben de mogelijkheid om eigen aanvullende voorwaarden te stellen aan deelnemende organisaties in hun land. Deze voorwaarden kunnen op verschillend vlak liggen. In Nederland is bijvoorbeeld vereist dat altijd één Nederlandse onderneming deel uitmaakt van het consortium. Een consortium met enkel een Nederlandse kennisinstelling maakt Als gevolg daarvan in Nederland dus geen kans op subsidie.

Subsidiepercentages Eurostars

 • MKB: 50% van de goedgekeurde projectkosten
 • Grote bedrijven: 40% van de goedgekeurde projectkosten
 • Kennisinstellingen: 50% van de goedgekeurde projectkosten

De subsidie bedraagt maximaal 500.000 euro per project, waarbij kosten direct gerelateerd moeten zijn aan de R&D activiteiten.

Meer weten?

Benieuwd of je in aanmerking komt voor de Eurostars subsidie? Of misschien ben je benieuwd of je voor andere subsidies in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.

Op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws? Meld u je dan aan voor onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.

Naast de vereiste certificeringen op gebied van voeding heeft het bedrijf op eigen initiatief ingezet op Clean Label technologie.

Maxima Seafood is een internationaal bedrijf in het duurzaam leveren van kwaliteit vis, schaal- en schelpdieren. Zij kopen, verwerken én leveren vol trots diverse soorten vis. Dagverse kwaliteit wordt steeds meer een vereiste van de consument. Wanneer de dagverse vis bij Maxima Seafood binnenkomt, verwerken zij het direct. Vervolgens wordt het in hoog tempo getransporteerd. Zo levert het bedrijf constante kwaliteit aan vishandelaren, visgroothandels en visimporteurs over de hele wereld.

 

Clean Label Technologie

Naast de vereiste certificeringen op gebied van voeding heeft het bedrijf op eigen initiatief ingezet op Clean Label technologie. Maxima Seafood producten met het Clean Label worden verwerkt op basis van volledige natuurlijke grondstoffen en onomstreden technieken. Voor deze technologie hebben zij alternatieve ontwikkeld voor schadelijke procestechnologieën en niet natuurlijke kleur-, smaak en conserveringsmiddelen.

 

Innovatie versneld dankzij WBSO-subsidie

Dit project wordt ondersteun met subsidie. De financiële bijdrage komt voort uit de WBSO-regeling. WBSO is loonkostensubsidie, in de vorm van vermindering van de loonheffing voor u en uw medewerkers die het R&D-werk verrichten. Deze WBSO-subsidie is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die R&D-verricht.

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling