In onze dagelijkse praktijk spreken we ondernemers in onze rol als subsidie adviseur en horen en zien we de problemen in de zorgsector.  In die gesprekken sparren we vaak ook met de ondernemer over zijn onderneming en de zaken waar hij of zij wakker van ligt.

Column: Ron Koevoets (HGM)

Grote zorgen Zorgverleners 

Deze mensen hebben een zorghart, hebben de roeping om patiënten zo goed mogelijk te helpen maar het wordt hen meer en meer onmogelijk gemaakt: toenemende werkdruk: tekort aan personeel, te weinig aanwas nieuwe medewerkers, meer vraag door vergrijzing, uitval personeel met burn-out, marktwerking heeft gezorgd voor een corporate aanpak waarbij de focus is verschoven van de mens naar rendement, toenemende wet- en regelgeving (regeldruk) waardoor meer tijd naar administratie en rapportages gaat i.p.v. naar de verzorging van of gewoon even luisteren naar de patiënt…

Technologie (health tech): de verlosser?

Als subsidie adviseur begeven we ons vaak in de voorhoede van de innovatie en zien we de mooiste technologieën ontstaan. De innovaties volgen elkaar in rap tempo op en kunnen de eenvoudige taken van de zorgmedewerker overnemen of de slag te maken van reactieve zorg naar proactieve zorg.

Artificial Intelligence met Machine Learning en Deep Learning is het al mogelijk om vooraf te voorspellen of een chemo therapie bij een specifieke patiënt zal gaan aanslaan, met Virtual Reality en Augmented Reality zien we vele slimme toepassingen in de zorg: van stressbeheersing door Serious Gaming tot post-IR trauma behandeling. Middels Robotica zien we allemaal al de zorgrobotjes waarmee demente ouderen kunnen praten en welke beperkte zorgtaken kunnen uitvoeren. IoT met sensoren bewaken de patiënt status op afstand en noem zo maar op.

Maar de innovatieve ondernemer krijgt onvoldoende voet aan de grond binnen de zorg door diezelfde muur aan verlammende bureaucratie, belangen, regels, eisen, budgetperikelen….en veel kennis verdwijnt hierdoor noodgedwongen naar het buitenland.

Het duurt te lang

Om de business toekomstvast te maken moet eerst het (vaak eeuwen)oude operationele model aanzienlijk verstoord worden. Dat is nu gaande. Het bestaande operationele model verstoren is moeilijk en doet pijn. Pijn omdat vele belangen en ego’s ineens in gevaar komen.

Zolang het gebaande hiërarchische pad gevolgd wordt om R&D investeringen los te krijgen, gebeurt er niet veel. De belangen en ego’s worden in dit proces al tijden beschermd. Een klein beetje ongehoorzaamheid en lef kan dit doorbreken en kan leiden tot een hele reeks innovaties om het leven van de eindgebruiker gemakkelijker te maken.

Stel je nu eens voor dat een zorgverlenende instantie buiten de gebaande paden kan treden en met een, relatief eenvoudig te verkrijgen, bescheiden eigen innovatiebudget zelfstandig prototypes kan laten ontwikkelen door deze healthtech aanbieders, en eerst de concrete, fysieke resultaten kan laten zien i.p.v. eerst ellenlange onderzoeken om de bureaucratie te doorbreken om draagvlak voor budget te krijgen en eerst alle vereisten van wet en regelgeving af te vinken.

Of dat men zelfstandig zou kunnen investeren in innovatieve technologie die al wat verder in de ontwikkeling zijn. Grote kans dat daarmee een vliegwieleffect ontstaat.

Het gaat om mensenlevens. Controle blijft noodzakelijk

Natuurlijk. De relatie tussen wet- en regelgeving en innovatie is complex door veel betrokken partijen. Medische innovaties moeten voldoen aan zowel Europese als Nederlandse richtlijnen en vereisten. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product, het veld zorgt voor normen en standaarden waaraan het product moet voldoen, Notified Bodies auditen producten met een hoger risico en de overheid houdt toezicht. De wetgeving rondom medische hulpmiddelen is verspreid over verschillende wetten. De toelating en vergoeding van medische hulpmiddelen gaat via de zorgverzekeraars en gemeenten. Ontwikkelaars en fabrikanten van medische hulpmiddelen ervaren niet zondermeer alle regeldruk die samenhangt met het ontwikkelen, het op de markt brengen en vergoed krijgen van medische hulpmiddelen als onnodig. Zij maken vooral bezwaar tegen regeldruk die zij als onnodig ervaren. (bron: Sectorscan innovatieve medische hulpmiddelen van Actal (Adviescollege Toetsing Regeldruk).

Financiering is noodzakelijk

Door dezelfde bureaucratie bij de zorgverleners (bijv. rondom inkoop en aanbestedingstrajecten) redden veel kleine innovatieve ondernemingen het niet meer, en is er veel beweging in de Healthtech markt: samenwerkingsverbanden, overnames, fusies….allemaal op zoek naar meer omvang en kracht.

De starters blijken in ons land een stuk moeilijker te kunnen doorgroeien naar de scale-up fase dan in andere Europese landen. Om die reden dreigt innovatieve kennis naar het buitenland, met name de VS, te verdwijnen.

Mogelijke oplossingen liggen veelal buiten de directe invloedssfeer van de ondernemer: lobbyen voor lagere regeldruk, vereenvoudigde markttoelating, versnellen doorlooptijd beoordelingen,…dat gaat hem niet worden. Toch zijn er concrete stappen die voor verlichting kunnen zorgen:

  • Creëer eigen innovatiebudget en ga op kleine schaal innoveren en toon de resultaten om zo draagvlak en tractie te krijgen; hier zijn diverse relatief eenvoudig verkrijgbare subsidies en innovatiefinancieringen voor beschikbaar.
  • Zet in de ontwikkelfase de eindgebruiker op de eerste plaats, verbeter datastromen, automatiseer processen, open uw omgeving om “buitenstaanders” in uw datastroom toe te laten om diensten met toegevoegde waarde aan te bieden aan bedrijven en eindgebruikers in uw sector en daarbuiten. Samenwerking is hier het sleutelwoord.
  • Verkrijg vooraf meer inzicht over markttoelating van je product en de procedures voor het verkrijgen van vergoede zorg. Hier zijn al diverse tools voor in de markt verkrijgbaar waarmee uw onderneming grotendeels geautomatiseerd door deze processen geloodst wordt en waarmee u snel en efficiënt tot markttoelating of certificering van uw product komt.
  • Vraag hulp bij het Zorginstituut Nederland bij het uitvoeren (en bekostigen) van de Health Technology Assessment.
  • …(of bel HGM)

 

Liever een email? Dat kan natuurlijk ook.

Neemt contact op!

Subsidiepartner HGM

Helder | Persoonlijk

HGM maakt subsidietrajecten helder en begrijpelijk voor iedereen. Met een op maat gemaakte aanpak, zorgen we dat jouw behoeften altijd voorop staan.

Weten wat je mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Misschien ook interessant?

Afspraak met een subsidieadviseur? Maak het uzelf makkelijk met deze checklist.
Succesverhaal: Maxima Seafood gaat voor Clean Label Technologie

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling