Verschil tussen kosten en uitgaven 

Uitgaven zijn investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die u aanschaft voor uw S&O werkzaamheden. Deze bedrijfsmiddelen komen op de balans te staan en worden afgeschreven. Uitgaven hebben een lange termijn karakter.

Kosten daarentegen worden opgenomen moment dat de factuur betaald wordt, deze worden niet uitgesmeerd en afgeschreven. Kosten komen terug in de V&W rekening. Dit betreft de aanschaf van bijv. verbruiksgoederen en testkosten. Er dient een direct verband te zijn met de S&O werkzaamheden.

Toerekenbaar en volledig dienstbaar aan R&D-werkzaamheden

Kosten moeten direct toerekenbaar en uitsluitend dienstbaar zijn aan het S&O werk. Dit betekent dat de kosten duidelijk aanwijsbaar nodig zijn voor uw S&O werk en niet voor andere operationele werkzaamheden in uw organisatie (waaronder andere R&D werkzaamheden). Voorbeeld: Je schaft een software licentie aan van een 3D CAD pakket voor het ontwerpen van een prototype binnen een WBSO project; je moet kunnen aantonen dat deze software alleen voor deze werkzaamheden ingezet wordt (en niet na afloop van het project als generieke software in de organisatie gebruikt wordt).

Bij uitgaven ligt dit anders. Uitgaven kunnen wel opgevoerd worden voor het deel dat dienstbaar is aan WBSO projecten.

Voorbeelden van kosten & uitgaven die in aanmerking komen:

  • Uitgaven aan nieuwe gebouwen, instrumenten en ICT middelen die ingezet zullen worden voor S&O werkzaamheden. Uitgaven van meer dan €1.000.000 moeten over 5 jaar verspreid worden.
  • Kosten voor verbruiksgoederen, materialen, grondstoffen en onderdelen voor het maken van prototypen, proefopstellingen en proefbatches.
  • Kosten voor het laten maken van prototypen zonder commerciële of productieve waarde, of het uitbesteden van testen en metingen.
  • Kosten van huur of lease van apparatuur of gebouwen
  • Licentiekosten van software die alleen gebruikt wordt voor de S&O werkzaamheden.
  • Huur van bedrijfsruimte die louter voor WBSO doeleinden wordt gebruikt.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met je mee.

Neemt contact op!

Subsidiepartner HGM

Helder | Persoonlijk

HGM maakt subsidietrajecten helder en begrijpelijk voor iedereen. Met een op maat gemaakte aanpak, zorgen we dat jouw behoeften altijd voorop staan.

Weten wat je mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Misschien ook interessant?

WBSO Kosten & uitgaven: (Deel 3) Welke kosten en uitgaven komen in aanmerking?
WBSO Kosten & uitgaven: (Deel 2) Keuze kostenmethode

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling