Gaat uw organisaties gebruik maken van een extern adviestraject met als doel de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren? Dan kunt u dit traject financieren met een subsidie van 50%.  Maandag 12 november 2018 is het weer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen voor de ESF-regeling.

Hoeveel subsidie krijg ik?

De subsidie bedraagt per projectaanvraag 50% van de projectkosten. Met een maximum van €12.500 per project. Er dient minimaal €12.000 aan kosten te worden gemaakt.

 

Waar moet het project aan voldoen?
Het externe adviestraject is gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Daarnaast helpt de externe adviseur uw doelstelling te realiseren door:

  • het geven (en opstellen) van advies met een implementatieplan;
  • of het aanbieden van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog gaan met de werknemers over werkverandering.

Voorbeeldprojecten die in aanmerking komen voor subsidie

  • HRM-advies (o.a. competenties, functieprofielen)
  • Loopbaanontwikkeling, coaching en leercultuur
  • Verbetering inrichting van het werk in relatie tot stressreductie en werkplezier
  • Interne communicatie bij verandering
  • Balans tussen werk en privé, arbeidstijdmanagement

 

Subsidieplafond: Wat is het budget
Per tijdvak is een budget beschikbaar van € 15 miljoen. Alleen complete aanvragen worden behandeld. Is het subsidieplafond overschreden, dan volgt er een loting.

 

Wees op tijd
Heeft u al concrete plannen? Wees er dan snel bij. De ervaring heeft ons geleerd dat op de eerste dag het subsidieplafond al wordt overschreden.
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf maandag 12 november 2018 tot en met vrijdag 16 november 2018.

Vraag nu subsidie aan
of bel ons 085 – 020 11 05

Neem nu al contact op met onze ESF-adviseurs. Samen bereiden wij graag uw aanvraag voor, uiteraard op no cure no pay basis.

Subsidiepartner HGM

Helder | Persoonlijk

HGM maakt subsidietrajecten helder en begrijpelijk voor iedereen. Met een op maat gemaakte aanpak, zorgen we dat jouw behoeften altijd voorop staan.

Weten wat je mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

ESF-subsidie aanvragen

Misschien ook interessant?

Wijziging in de subsidie PRAKTIJKLEREN
Officiële regelgeving SDE++ gepubliceerd

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling