Minister van Engelshoven (OCW) heeft besloten om de Subsidieregeling Praktijkleren voort te zetten in 2019.

De wijze waarop de Minister haar besluit exact gaat invullen zal op Prinsjesdag definitief bekend worden gemaakt. Een tussentijdse evaluatie van de regeling door Regioplan is van doorslaggevende invloed geweest op haar besluit.
Deze evaluatie heeft aangetoond dat het aantal praktijkleerplaatsen groeit. Het aanbod van deze praktijkleerplaatsen kan echter mogelijk afnemen indien de subsidieregeling wordt afgeschaft.
Hoewel de subsidieregeling niet de belangrijkste reden vormt om praktijkleerplaatsen aan te bieden, lijkt het voor 50% van de werkgevers wél van invloed te zijn op het aantal praktijkleerplaatsen dat wordt aangeboden, aldus Regioplan. Van de geïnterviewde werkgevers zegt 25% zonder subsidie zeker minder praktijkleerplaatsen aan te zullen bieden. Nog eens 25% van de ondervraagden twijfelt of zij zonder de subsidieregeling evenveel praktijkleerplaatsen aan zouden bieden. In hoeverre de subsidieregeling effectief is, laat zich volgens Regioplan moeilijk vaststellen. Dit houdt verband met zowel de breedte van het veld als de invloed van de economische groei op de ruimte voor praktijkleerplaatsen bij werkgevers.

Over de regeling
De regeling Praktijkleren biedt subsidie, als compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding in de praktijk van leerlingen, deelnemers, studenten en werknemers die een beroepsopleiding volgen. De regeling stimuleert werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en leerwerkplaatsen. Hiermee hoopt de overheid de groeiende Nederlandse economie te voorzien van goed geschoolde arbeidskrachten.

Subsidiepartner HGM

Helder | Persoonlijk

HGM maakt subsidietrajecten helder en begrijpelijk voor iedereen. Met een op maat gemaakte aanpak, zorgen we dat jouw behoeften altijd voorop staan.

Weten wat je mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Misschien ook interessant?

Wijziging in de subsidie PRAKTIJKLEREN
Subsidie: stagebegeleiding VSO-leerlingen

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling