Met regelingen als de WBSO en het Nationaal Groeifonds hoopt het kabinet de komende jaren innovatie en ondernemerschap te stimuleren. Zo komen innovatieve ondernemers in aanmerking voor verschillende financiële regelingen.  

Missie gedreven topsectoren- en innovatiebeleid 

Samenwerkingen tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden wordt gestimuleerd via het zogenaamde Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. De focus ligt op energietransitie, circulaire economie, digitalisering en sleuteltechnologieën zoals opto-elektronica en kunstmatige intelligentie.  

 

WBSO verlaagt kosten van innovatieve ontwikkelingen 

Met het WBSO-programma kunnen ondernemers hun kosten voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlagen. Het totale beschikbare budget voor 2023 bedraagt € 1.370 miljoen. Dit bevat zowel het vaste budget van € 1.281 miljoen als € 27 miljoen uit 2021 en € 62 miljoen als gevolg van onder uitputting uit voorgaande jaren. 

 

Meer impact van innovatieve kennis

Vanuit het Nationaal Groeifonds wordt geïnvesteerd in impactvolle Synergie. Deze ontstaat waar onderzoekers, ondernemers en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken. Ook investeert de sector in versterking van toegepaste onderzoeksfaciliteiten (€ 500 miljoen), praktijkgericht onderzoek (€ 100 miljoen) en grootschalige wetenschappelijke infrastructuur (€ 500 miljoen). Daarnaast zijn er tal van financieringsmogelijkheden (ruim € 1 miljard) beschikbaar voor innovatieve start- en scale-ups.  

Naast publieke investeringen uit het Nationaal Groeifonds (20 miljard euro) wordt volgend jaar de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) herzien en wordt een nieuw Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) afgesloten met ruim 30 deelnemers.  

 

Sterke kennispositie als antwoord op uitdagingen van de toekomst 

In 2023 trekt het kabinet ruim 20 miljard euro uit voor innovatiebeleid gericht op het vergroten van de maatschappelijke impact. Samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers uit Nederland zal de komende jaren meer gestimuleerd worden. Dit moet leiden tot meer innovatieve producten en diensten. Deze samenwerking is nodig om grondstof schaarste te voorkomen en digitalisering, duurzaamheid en veiligheid te bewerkstelligen.  

 

Ook bezig met een innovatieproject en  benieuwd of deze in aanmerking komt voor verschillende financiële regelingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

085 – 020 11 05

Subsidiepartner HGM

Helder | Persoonlijk

HGM maakt subsidietrajecten helder en begrijpelijk voor iedereen. Met een op maat gemaakte aanpak, zorgen we dat jouw behoeften altijd voorop staan.

Weten wat je mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Misschien ook interessant?

Prinsjesdag 2023: Het belangrijkste subsidienieuws
Vierde plaats voor Nederland op EU innovatiescorebord 2022

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling