4 juli 2022 heeft het kabinet besloten dat de energiebesparingsplicht voor bedrijven zal worden aangescherpt. Vanaf 2023 zullen betreffende bedrijven verplicht worden hun energiegebruik te verduurzamen waardoor de CO2- uitstoot wordt gereduceerd. 

 

De energiebesparingsplicht

De besparingsplicht houdt in dat instellingen en bedrijven, welke meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 gas gebruiken per jaar, verplicht worden om alle energiebesparende maatregelen, met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te moeten uitvoeren. Vanaf 2023 komen hier ook EU-ETS bedrijven bij. Er wordt ook gekeken of het mogelijk is om de besparingsplicht uit te breiden naar de glastuinbouw. Daarnaast wordt ook de lijst met erkende energiebesparende maatregelen geactualiseerd.

 

Energiebesparing van cruciaal belang

Het besluit komt voort uit een brief die Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie, schrijft aan de Tweede Kamer. “Energiebesparing is zeker nu van cruciaal belang. Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet te produceren, te betalen of te importeren. Bedrijven kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat is ook goed voor de energiekosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen uit Rusland.”

 

Zet ook de knop om

De energiebesparingsplicht en de geactualiseerde lijsten met erkende maatregelen, zullen in de zomer van 2022 bekend gemaakt worden. Het kabinet zet momenteel vol in op energie besparing. De eerste vijf maanden van dit kalenderjaar heeft Nederland maar liefst een derde minder gas gebruikt ten opzichte van voorgaande jaren. De campagne ‘Zet ook de knop om’ welke het afgelopen jaar is gelanceerd, is inmiddels aangepast met besparingsadviezen voor in de zomerperiode zodat deze ook voor deze tijd van het jaar relevant zijn voor bedrijven en huishoudens.

 

Benieuwd of jouw duurzame investering in aanmerking komt voor subsidie? Kijk dan op de pagina van de Energie Investerings Aftrek, MIA/VAMIL, ISDE of neem telefonisch contact op met HGM via 085 020 1105.

 

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen je project naar subsidiekansen en volgen je subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen het gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen uw (technische) bedrijfsactiviteiten en subsidieregelingen.

Weten wat uw mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Misschien ook interessant?

Fors hoger subsidiebudget voor verduurzaming
Officiële regelgeving SDE++ gepubliceerd
Waarom ondernemers een subsidieadviseur inschakelen?