Tel mee met Taal. Een subsidie voor het verbeteren van de basisvaardigheden van uw personeel.

Tel mee met Taal biedt subsidie voor taaltrajecten, digitale vaardigheden en rekentrajecten ter verbetering van de basisvaardigheden van medewerkers. De subsidie is alleen te gebruiken voor mensen met een taalniveau onder 2F (F1=S1 primair, speciaal onderwijs).

Wat zijn de voorwaarden?

De regeling is in 2020 op een aantal punten gewijzigd:

  • Van 1 juni tot en met 30 juni 2020 kunt u alleen subsidie aanvragen voor de onderdelen ‘laagtaalvaardige ouders’ en ‘werknemers’.
  • De landelijke subsidie voor regionale samenwerkingsverbanden is vervallen, omdat gemeenten hier vanaf 2020 verantwoordelijk voor zijn.
  • Gemeenten hebben hiervoor extra middelen ontvangen.
  • De subsidie wordt niet meer in volgorde van binnenkomst van de aanvragen verdeeld, maar door middel van een loting (als het subsidieplafond wordt overschreden).
  • Hierdoor heeft iedere aanvrager evenveel kans om subsidie te krijgen.
  • De subsidie moet worden verantwoord vanaf € 25.000. Dit bedrag was € 50.000.

Het budget voor werkgevers bedraagt in deze periode € 2,9 miljoen.

Aanvragen kan van 1 juni tot en met 31 juni 2021.

Aanvragen worden, nadat de loting heeft plaatsgevonden, getoetst op volledigheid en op inhoud beoordeeld.

De aanvragen die na 31 juni worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

De minister verstrekt uitsluitend subsidie in het kalenderjaar 2021 voor een opleidingstraject dat ook in datzelfde jaar, dus in het kalenderjaar 2021, aanvangt.

De activiteiten moeten uiterlijk 30 november 2022 zijn afgerond.

Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor projecten die al zijn gestart.

Wat is mijn subsidievoordeel met Tel mee met Taal?

Deze werknemerssubsidie vergoedt maximaal 67% van uw kosten.

Er geldt een maximale subsidiehoogte van € 125.000,- per aanvraag en een maximale te ontvangen subsidievergoeding van € 1.500,- per werknemer (cursist).

Voor wie is Tel mee met Taal?

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als u al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kunt u deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Wanneer aanvragen?

Het indienmoment voor dit jaar is van dinsdag 1 juni tot en met woensdag 30 juni 2021. Alle subsidies worden toegekend op volgorde van binnenkomst; hoe eerder u deze werknemerssubsidie aanvraagt, des te sneller u kunt genieten van de voordelen.

Budget 2021

8,8 miljoen, waarvan nog circa € 2 miljoen voor subsidieaanvragen beschikbaar is voor werkgevers en samenwerkingsverbanden.

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen uw project naar subsidiekansen en volgen uw subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen uw gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen uw investeringsproject en de MIA\VAMIL regeling.

Weten of uw personeel in aanmerking komt voor Tel mee met Taal?

Wij helpen u graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Tips en updates

WBSO-administratie stroomlijnen? Wij geven je 5 tips
Belangrijkste subsidienieuws van prinsjesdag 2022
Unieke cross-over duurzaamheid en innovatie
Bijzondere projecten maken het adviseurschap zo mooi.
Zonder verduurzaming moet helft van de kantoren mogelijk sluiten
Energiebesparingsplicht voor bedrijven uitgebreid

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts ziet u enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling