Tel mee met Taal. Een subsidie voor het verbeteren van de basisvaardigheden van uw personeel.

Tel mee met Taal biedt subsidie voor taaltrajecten, digitale vaardigheden en rekentrajecten ter verbetering van de basisvaardigheden van medewerkers. De subsidie is alleen te gebruiken voor mensen met een taalniveau onder 2F (F1=S1 primair, speciaal onderwijs).

Wat zijn de voorwaarden?

De regeling is in 2020 op een aantal punten gewijzigd:

  • Van 1 mei tot en met 31 mei 2020 kunt u alleen subsidie aanvragen voor de onderdelen ‘laagtaalvaardige ouders’ en ‘werknemers’.
  • De landelijke subsidie voor regionale samenwerkingsverbanden is vervallen, omdat gemeenten hier vanaf 2020 verantwoordelijk voor zijn.
  • Gemeenten hebben hiervoor extra middelen ontvangen.
  • De subsidie wordt niet meer in volgorde van binnenkomst van de aanvragen verdeeld, maar door middel van een loting (als het subsidieplafond wordt overschreden).
  • Hierdoor heeft iedere aanvrager evenveel kans om subsidie te krijgen.
  • De subsidie moet worden verantwoord vanaf € 25.000. Dit bedrag was € 50.000.

Het budget voor werkgevers bedraagt in deze periode € 2,9 miljoen.

Aanvragen kan van 1 mei tot en met 31 mei 2020.

Aanvragen worden, nadat de loting heeft plaatsgevonden, getoetst op volledigheid en op inhoud beoordeeld.

De aanvragen die na 31 mei worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

De minister verstrekt uitsluitend subsidie in het kalenderjaar 2020 voor een opleidingstraject dat ook in datzelfde jaar, dus in het kalenderjaar 2020, aanvangt.

De activiteiten moeten uiterlijk 31 december 2021 zijn afgerond.

Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor projecten die al zijn gestart.

Wat is mijn subsidievoordeel met Tel mee met Taal?

Deze werknemerssubsidie vergoedt maximaal 67% van uw kosten.

Er geldt een maximale subsidiehoogte van € 20.000,- per aanvraag en een maximale te ontvangen subsidievergoeding van € 1500,- per werknemer (cursist).

Voor wie is Tel mee met Taal?

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als u al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kunt u deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Wanneer aanvragen?

Het indienmoment voor dit jaar is van zaterdag 1 juni tot en met maandag 30 september 2019. Alle subsidies worden toegekend op volgorde van binnenkomst; hoe eerder u deze werknemerssubsidie aanvraagt, des te sneller u kunt genieten van de voordelen.

Budget 2019

Circa € 7 miljoen, waarvan € 3,75 miljoen voor subsidieaanvragen door werkgevers en samenwerkingsverbanden.

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen uw project naar subsidiekansen en volgen uw subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen uw gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen uw investeringsproject en de MIA\VAMIL regeling.

Weten of uw personeel in aanmerking komt voor Tel mee met Taal?

Wij helpen u graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Tips en updates

Deadline 20 December 2020 voor WBSO 2021
Overheid helpt ondernemers dankzij BIK-regeling met investeringen
Officiële regelgeving SDE++ gepubliceerd
INNOVATIEBOX vanaf 2021 nog steeds aantrekkelijk
De miljoenennota is bekend: Meer subsidie voor innovatie
Wat zijn subsidiabele kosten voor een MIT R&D?

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts ziet u enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling