Subsidieregeling Praktijkleren. Heeft u een bedrijf en wilt u leerlingen in dienst nemen? Vraag de subsidie praktijkleren aan!

Uw voordeel kan oplopen tot € 2.700 per leerwerkplaats per schooljaar.

Covid-19 update

Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Kan ik subsidie aanvragen?
Elk erkend leerbedrijf komt in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren. Dat kan als opleidingsbedrijf, maar ook als instelling die een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbiedt. Subsidie aanvragen kan over de periode waarin u leerlingen begeleidt.

Elke onderwijssector heeft andere voorwaarden. Uw bedrijf ontvangt een tegemoetkoming voor het begeleiden van een vmbo-, mbo-bbl- of hbo-leerling of promovendus. Ook laatstejaarsleerlingen van praktijkonderwijs (pro) en voortgezet onderwijs (vso) komen voor de subsidie praktijkleren in aanmerking.

De Minister van OCW is van plan om erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het mbo de komende 5 jaar tegemoet te komen als zij een bbl-leerwerkplek aanbieden. Sinds het studiejaar 2019/2020 is voor een periode van 5 jaar € 10,6 miljoen beschikbaar in een apart compartiment binnen de Subsidieregeling praktijkleren. De verdere invulling van de subsidiebedragen is op dit moment nog niet bekend.
Hierdoor kunnen werkgevers in de 3 genoemde sectoren extra subsidie ontvangen. Dit bedrag komt bovenop het subsidiebedrag waarop ze aanspraak kunnen maken volgens de huidige Subsidieregeling praktijkleren, als zij een bbl-leerwerkplek aanbieden.

Wat zijn mijn voordelen?
Geeft u studiebegeleiding? Dan krijgt u per praktijk- of werkleerplaats maximaal € 2.700,-. Uw aanvraag indienen kan van 1 augustus 2021 tot 31 juli 2022 voor het schooljaar 2021/2022. Deze subsidie praktijkleren zorgt ervoor dat deelnemers zich goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. En u? U beschikt over beter opgeleid personeel.

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Met een flinke rugtas aan kennis en ervaring helpt HGM u met een passende regeling die het maximale uit uw project haalt. Misschien komt uw project zelfs wel in aanmerking voor meerdere regelingen. Wij spreken daarom graag de verschillende regelingen met u door. Samen halen we meer rendement uit uw aanvraag.

Weten of bedrijf in aanmerking komt voor Praktijkleren?

No cure, no pay. Wij helpen u graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts ziet u enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling