Tel mee met Taal. Een subsidie voor het verbeteren van de basisvaardigheden van je personeel.

Tel mee met Taal biedt subsidie voor taaltrajecten, digitale vaardigheden en rekentrajecten ter verbetering van de basisvaardigheden van medewerkers. De subsidie is alleen te gebruiken voor mensen met een taalniveau onder 2F (F1=S1 primair, speciaal onderwijs).

De aanvraagperiode voor deze subsidieregeling geldt van 1 januari 2023 tot en met 28 februari.

Via Tel mee met Taal wordt jaarlijks subsidie ​​verstrekt voor activiteiten gericht op het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid onder medewerkers.

Andere partijen

Naast werkgevers kunnen organisaties zoals scholen, bibliotheken en anderen subsidies aanvragen om laaggeletterdheid te verminderen en te voorkomen. Bijvoorbeeld voor ouders of experimenten.

Voordeel

Investeren in essentiële werkplekvaardigheden (zoals taal, rekenen en/of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Bijvoorbeeld het verminderen van fouten op de werkplek of het verminderen van werkstress en ziekteverzuim. Ook krijgen medewerkers over het algemeen meer zelfvertrouwen en kunnen ze zelfstandiger werken. Veel werkgevers die investeren in taalcursussen op de werkvloer merken dat medewerkers effectiever en efficiënter communiceren en meer betrokken zijn bij de organisatie.

Subsidies kunnen worden gebruikt om:

Als werkgever kun je een scholingssubsidie ​​aanvragen. Dit moet de taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of digitale vaardigheden van werknemers verbeteren. Dit geldt ook voor freelancers die voor jouw bedrijf werken of andere medewerkers met wie je een minder duurzame arbeidsrelatie heeft. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijk werk.

Het maakt daarbij niet uit of de werknemer autochtoon is of dat er sprake is van (arbeids)immigratie. Je kunt de subsidie ​​ook gebruiken voor één of meerdere trainingen. BELANGRIJK: Je kunt de subsidie ​​alleen gebruiken voor medewerkers met een taalvaardigheid lager dan referentieniveau 2F, rekenvaardigheid lager dan referentieniveau 2F of digitale vaardigheden lager dan basisniveau 2.

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen je project naar subsidiekansen en volgen je subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen je gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen je investeringsproject en de MIA\VAMIL regeling.

Weten of jouw personeel in aanmerking komt voor Tel mee met Taal?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Tips en updates

Prinsjesdag 2023: Het belangrijkste subsidienieuws
Uitbreiding energielijst 2023: Nieuwe kansen voor energie-investeringen
WBSO zelf aanvragen of uitbesteden?
Samenwerking sports + Vitality goed van start!
MIT Kennisvouchers sluiten
WBSO Subsidie deadline 2023 nadert

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling