VIA Ontwikkelingsprojecten 2021. De subsidieregeling voor het ontwikkelen van nieuwe software, producten, diensten, procedé of organisatie-innovatie. 

Speciaal voor het mkb in Drenthe, Friesland en Groningen. VIA (Versneller Innovatie Ambities) geeft uw ontwikkelingsproject of organisatie-innovatie een boost. Verlaag de kosten van uw R&D of een extern adviseur met VIA-subsidie.

Vraag subsidie aan voor het ontwikkelen van nieuwe producten, software, diensten of procedé. Ook is het mogelijk subsidie te verkrijgen voor organisatie-innovatie. Uw idee hoeft geen baanbrekende innovatie te zijn. Zo lang het maar nieuw is voor de organisatie en bijdraagt aan het maatschappelijk belang.

Voor wie is de VIA subsidie?
Voor midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen.

 

Waarvoor kan ik VIA subsidie krijgen?

De VIA plus kent twee onderdelen:
1) Ontwikkelingsproject en
2) Organisatie-innovatie

Binnen het onderdeel ontwikkelingsproject is er een apart budget gereserveerd voor projecten die zich richten op CO2-reductie.
Voor beide onderdelen is het mogelijk om individueel of samen met andere bedrijven VIA-subsidie aan te vragen.

Subsidiabele kosten:

• Inschakelen van een onafhankelijke organisatie
• Materialen voor een prototype
• Loonkosten van werknemers en eigen uren
• Huur van apparatuur en uitrusting

 

Wat wordt verstaan onder ontwikkelingsproject?

Onder een ontwikkelingsproject vallen activiteiten als het totaal nieuw ontwikkelen van producten, software, procedés of diensten. Maar ook het voor de onderneming aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, software, procedés of diensten. Zoals eerder vernoemd kunt u de subsidie individueel of gezamenlijk aanvragen, voor een project dat zich wel of niet richt op CO2-vermindering.


Wat wordt verstaan onder organisatie-innovatie?

Projecten die draaien om het ontwikkelen van organisatie-, samenwerkings- of verdienmodellen, inclusief de implementatie hiervan vanwege de huidige nieuwe ontwikkelingen of marktomstandigheden.

 

Hoeveel VIA subsidie kan ik krijgen?

Uw voordeel kan hoog oplopen. Waar dat van afhangt ? Het type project waarvoor u subsidie aanvraagt.

Product, software, dienst, procedé
Individuele projecten krijgen een subsidievergoeding van 35%.
Samenwerkingsprojecten krijgen 50%.
Voor beide situaties geldt een minimale investering van € 10.000 aan projectkosten. De hoogte van subsidiebijdrage is maximaal € 100.000.

Organisatie-innovatie
Projecten die vallen onder organisatie-innovatie krijgen een vergoeding van 50% over de subsidiabele kosten met een maximale hoogte van € 12.500.
Uw aanvraag betreft minimaal € 10.000 aan projectkosten.

 

Minimale eisen

Het project wordt binnen een termijn van 18 maanden afgerond, na toezeggingsdatum van de subsidie.

Het project richt zich op nieuwe ontwikkelingen (nieuw voor de organisatie).

U bent géén verplichtingen aangegaan voor het indienen van de subsidieaanvraag.

De innovatie draagt bij aan het maatschappelijk belang.

 

Hulp nodig bij uw VIA aanvraag?

Denkt u dat uw project in aanmerking komt voor de VIA? Of heeft u activiteiten op de planning waarvan u wil testen of het in aanmerking komt? Vraag HGM vrijblijvend om advies. Onze ervaren subsidieadviseurs kunnen vervolgens uw aanvraag volledig uit handen nemen.

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Met een flinke rugtas aan kennis en ervaring helpt HGM u met een passende regeling die het maximale uit uw project haalt. Misschien komt uw project zelfs wel in aanmerking voor meerdere regelingen. Wij spreken daarom graag de verschillende regelingen met u door. Samen halen we meer rendement uit uw aanvraag.

Weten of u in aanmerking komt voor VIA subsidie?

No cure, no pay. Wij helpen u graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Tips en updates

Zonder verduurzaming moet helft van de kantoren mogelijk sluiten
Energiebesparingsplicht voor bedrijven uitgebreid
Kabinet verhoogt het budget op schone vrachtwagens en bouwmachines
Fors hoger subsidiebudget voor verduurzaming

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts ziet u enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling