Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2023 Provincie Groningen (IDMG). Ontvang als Groninger MKB-ondernemer subsidie op je bedrijfsinnovatie of verduurzaming.

De IMDG subsidieregeling komt voort uit het coronafonds en ondersteunt ondernemers die van plan zijn te investeren in duurzame bedrijfsuitrusting met innovatief karakter, dat bovendien nieuw is voor de provincie Groningen.

Wat wordt er verstaan onder duurzaam?

Onder duurzaam wordt verstaan dat het effect heeft voor wat betreft mens en milieu. Bovendien dient het project aantoonbare toegevoegde economische waarde te hebben, zoals nieuwe werkgelegenheid, marktpotentie, versterking van de concurrentiepositie en/of extra omzet.

Wat is mijn voordeel met de IMDG -regeling?

De subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 10.000 tot maximaal € 100.000. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Naast de kosten voor aanschaf kunnen ook kosten worden opgevoerd voor de inzet van eigen uren of inhuur van externe expertise.

Voor wie is deze regeling?

De regeling Innovatief en Duuzaam MKB (IMDG) is er voor alle mkb’s in de provincie Groningen, behalve in de visserij, bosbouw en landbouw.

Wat zijn de voorwaarden van IMDG regeling?

  • Het project is van een of meer Groninger mkb-ondernemers. Je mag met een kennisinstelling samenwerken.
  • Het project levert een nieuw of verbeterde product of productieproces op.
  • Het project heeft een innovatief karakter, gericht op investeringen in nieuwe technologie.
  • Het project moet bijdragen aan de economische ontwikkeling van Groningen.
  • Het project is duurzaam.

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis
Met een meer dan 30 jaar kennis en ervaring helpt HGM je met een passende regeling die het maximale uit jouw project haalt. Misschien komt je project zelfs wel in aanmerking voor meerdere regelingen. Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen jouw investeringsproject en de Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021.

Weten of je in aanmerking komt voor deze regeling?
Wij helpen je graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Gerelateerd nieuws

INNOVATIEBOX vanaf 2021 nog steeds aantrekkelijk

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling