Innoveren. Wij zorgen voor de subsidies die het mogelijk maken.

Zoekt u een subsidie of regeling voor het financieren van uw project? In dit subsidieoverzicht vindt u een opsomming van de meest aangevraagde subsidies en regelingen door ons voor mkb’ers in Nederland.

De subsidies en regelingen zijn onderverdeeld in thema’s die centraal staan in uw activiteit en of project waar u subsidie voor zoekt.

ICT subsidies
Ontwikkelt u nieuwe software of programmatuur voor uw klanten of voor uw eigen bedrijf of product? Wist u dat deze bedrijfsactiviteiten subsidiabel zijn? Lees hier over de meest gebruikte subsidies voor ICT.
Meer over ICT subsidies

Onderzoek & Ontwikkeling subsidies
Weet u dat innovatie, technisch onderzoek & ontwikkeling subsidiabel is? Hier vindt u de subsidiemogelijkheden op regionaal, nationaal en op Europees niveau die helpen bij de financiering van uw innovatieproject.Meer over innovatie subsidies

Energie-innovatie en duurzaamheid subsidies
Duurzame energie en milieuvriendelijke technieken dragen bij aan een duurzaam & CO2-arm Nederland. Investeringen hierin zijn subsidiabel. Bekijk hier hoe subsidie het voor u financieel aantrekkelijk maakt om een steentje bij te dragen. Meer over energie subsidies

Werknemer & scholing subsidies
Investeren in de toekomst van nu (stagiaires of vakkundig personeel) door het bieden van scholing, begeleiding of taalcursussen? Of het creëren van een verbeterde werkomgeving? Bekijk hier de subsidies voor werk & scholing. Meer over werk en scholing subsidies

HGM maakt verschil 

Helder . Persoonlijk . Innovatie . Kennis

Wij vertalen uw project naar subsidiekansen en volgen uw subsidiemogelijkheden op de voet. Wij verzorgen uw gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag.  Dankzij de vakkundigheid van onze adviseurs vinden zij snel de aanknopingspunten tussen uw investeringsproject en de MIA\VAMIL regeling.

Weten wat uw mogelijkheden zijn?

Wij helpen u graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Tips en updates

Kabinet verhoogt het budget op schone vrachtwagens en bouwmachines
Fors hoger subsidiebudget voor verduurzaming
Succesverhaal: Maxima Seafood gaat voor Clean Label Technologie

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts ziet u enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling