HER+

voor vernieuwende projecten die leiden tot goedkopere duurzame energieproductie
HER+

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Het Hernieuwbare Energietransitie Programma (HER+) heeft twee hoofddoelen. Het biedt subsidies aan bedrijven die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe innovaties voor duurzamere energieproductie en grotere CO2-reductie. Tegelijkertijd richt het programma zich op het verbeteren van de betaalbaarheid van de energietransitie door kostenefficiëntie te verhogen. Dit omvat innovaties die kosten besparen op technologieën zoals windenergie, zonne-energie, hernieuwbaar gas, waterstofproductie, CO2-afvang en -opslag (CCS/CCU), en elektrische boilers.
Subsidiepercentage
tot 80%
Budget 2023
€ 30.000.000
Openstelling
maandag 3 april 2023
t/m donderdag 31 augustus 2023
Inhoudsopgave

Wie komt in aanmerking voor de HER+?

Je innovatieproject vermindert de CO2-uitstoot door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie of waterkracht. Of je project verlaagt de kosten van CO2-vermindering door technieken zoals CO2-afvang en -opslag, waterstofproductie of het benutten van restwarmte. Het project kan gericht zijn op industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, energiedemonstratieprojecten of een combinatie hiervan. Je krijgt subsidie voor de kosten van dergelijke innovatieprojecten.

De innovatie in je project moet leiden tot CO2-reductie in 2030 en helpt daarmee de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook moet je innovatie besparen op onze toekomstige uitgaven aan subsidies, waarbij de besparing groter moet zijn dan de subsidie die je voor je project hebt aangevraagd.

Richt je project zich op windenergie op zee? Dan is de besparing op uitgaven voor subsidies geen vereiste. Je project moet echter wel leiden tot CO2-vermindering in 2030 en moet kostenvoordelen opleveren die groter zijn dan de aangevraagde subsidie. Dit geldt voor de bouw of het gebruik van te bouwen windparken op zee die zich bevinden in Nederlandse wateren en onze exclusieve economische zone.

Voorwaarden HER+

Je project moet aansluiten bij de genoemde thema's en je moet voldoen aan specifieke en algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen.

Hernieuwbare energiebronnen die je kunt inzetten:

 • Energie uit water (waterkracht, aquathermie, osmose)
 • Zonne-energie
 • Windenergie
 • Geothermische energie (aardwarmte)
 • Verbranding en vergassing van biomassa
 • Vergisting van biomassa

CO₂-besparende technieken waarvoor je subsidie kunt aanvragen:
Deze moeten kostenverlaging van CO2-vermindering stimuleren en volgen de categorieën van de SDE++ subsidieregeling. Het doel is dat de overheid minder uitgeeft aan de SDE++ subsidie.

Welke projecten krijgen subsidie?

 1. Projecten die hernieuwbare energieproductie voor een kalenderjaar goedkoper maken, volgens de SDE++-technieken.
 2. Projecten die windenergie op zee goedkoper maken.
 3. Projecten die duurzame energieopwekking en -opslag combineren.
 4. Projecten die duurzame energieopwekking en slimme regeling (smart grids) combineren op decentraal niveau.
 5. Projecten die door innovatie meer hernieuwbare energie kunnen produceren, buiten de SDE++-regeling, zoals zonnewarmte, kleinschalige zonne-PV-systemen, en warmtepompen die gebruikmaken van ondiepe bodemenergie of buitenluchtwarmte.

Extra voorwaarden per optie:

 • Bij SDE++-technieken moet je innovatie in 2030 leiden tot CO2-vermindering en moet de besparing op de SDE++-uitgaven groter zijn dan de ontvangen subsidie. Het basisbedrag voor deze technieken moet lager zijn dan het maximale SDE++-basisbedrag.
 • Bij wind-op-zee-projecten moeten de kostenvoordelen groter zijn dan de subsidie, exclusief de kosten van netwerkverbinding en eventuele veilingbetalingen.

Projecten die geen subsidie krijgen:

 • Demonstratieprojecten die niet voldoen aan de algemene groepsvrijstellingsverordening.
 • Projecten die geen direct milieuvoordeel opleveren voor je eigen onderneming binnen de projectduur.
 • Projecten gericht op het naleven van nog niet actieve EU-normen.
 • CO2-afvang, -opslag, en -hergebruikprojecten.
 • Grote demonstratieprojecten die meer tonen dan nodig is voor de innovatie.

Berekening en onderbouwing van kostenbesparing: Je moet de verwachte kostenbesparing onderbouwen met een berekening, waarvoor PBL-modellen gebruikt worden. Deze rekenmodellen zijn beschikbaar tijdens het aanvraagproces. Je moet ook de technische haalbaarheid aantonen via vooronderzoek en de aanpak en methodiek van je project goed uitwerken.

Waarom kiezen voor HGM

Een succesvolle subsidieaanvraag vereist grondige voorbereiding. Begin daarom tijdig met de eerste stappen.

De specialisten van HGM staan klaar om je van begin tot eind te ondersteunen. Met onze marktkennis en inzicht in de uitdagingen binnen jouw branche, kunnen we je effectief adviseren en zo de kans op het verkrijgen van subsidie verhogen. Wil je meer weten over de subsidiemogelijkheden voor jouw organisatie? Twijfel niet en neem contact op via 085 020 11 05 of contact@hgm.eu of plan een gratis adviesgesprek in.

Onze HER+ adviseurs:

Rob
Rob Hoosemans
Adviseur
HGM Kees
Kees Aufleger
Adviseur

Gerelateerde subsidies

MOOI
Meerjarige samenwerkingsprojecten die bijdragen aan de Nederlandse klimaatdoelen
TSE
voor energie- en duurzaamheidsprojecten binnen de Subsidies energie-innovatie -Topsector Energie
EKOO
gericht op het ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling in energie- en klimaattechnologieën
TSE Industrie studies
Om de haalbaarheid van een innovatief (co2-verminderend) demonstratie- of pilotproject te onderzoeken.
DEI+
Ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten voor energie- en klimaatinnovatie
SDE++
Subsidie voor grootschalig opwekken van hernieuwbare energie of vermindering CO2-uitstoot

Praktijkverhalen

Bleekemolens Race Planet

EIA Generieke code geeft Groen licht voor duurzaam karten bij Bleekemolens Race Planet

InforDB

Innovatie en ICT Expertise - Het Succesverhaal van InforDB

Bastenhof

HGM viert de carrière van Dirk Bastenhof: van golfzwembaden tot hollywood

Gerelateerd nieuws

DUMAVA 2024

DUMAVA 2024 opnieuw open

De DUMAVA subsidie biedt een kansrijk perspectief voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed die hun panden willen verduurzamen.

AanZET

AanZET blijkt een gemiste kans voor veel bedrijven

80% van de ondernemers mist voordeel door uitsluitend op AanZET te richten.

SDE++ 2024

SDE++ 2024

Een budget van €11,5 miljard en extra ondersteuning voor zonnepanelen op zwakke daken

array(0) {
}
NULL
NULL
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page

Als je werkt aan innovatieve technologie, productieprocessen, software of duurzame initiatieven, kun je mogelijk in aanmerking komen voor diverse subsidies.

Doe de subsidiecheck en zie direct voor welke subsidies je mogelijk in aanmerking komt.

Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je ontwikkelt een technisch nieuw product of software *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
De Ru0026amp;D-medewerkers staan op jouw eigen loonlijst *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je investeert in verduurzaming van productieprocessen of duurzame bedrijfsmiddelen *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je wil jouw innovatie op de internationale markt brengen *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je onderzoekt de technische of economische haalbaarheid van jouw innovatie *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je werkt samen met minimaal 1 ander MKB-bedrijf aan jouw innovatie *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
Je investeert in opleiding, ontwikkeling of duurzame inzetbaarheid van medewerkers *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page
je maakt winst op innovatieprojecten waarvoor je in het verleden wbso of patent hebt ontvangen *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page

Vul je gegevens in en bekijk jouw mogelijkheden.

Naam *
E-mail *
Telefoonnummer *
Vul alstublieft uw antwoord in.
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Volgende
5
Stap
6
Stap
7
Stap
8
Stap
9
Stap
10
Stap
11
Last Page