DUMAVA subsidie.  De subsidieregeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Vanaf september is het mogelijk om de DUMAVA-subsidie aan te vragen. Deze subsidieregeling is in het leven geroepen om maatschappelijk vastgoed in Nederland te verduurzamen.

Het kabinet komt met nieuwe regelingen om de klimaatdoelen te halen. Zo wil het kabinet de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed versnellen. Dit doet zij mede aan de hand van de nieuwe subsidieregeling DUMAVA. Jaarlijks is voor de de DUMAVA een budget van 190 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete subsidieaanvragen. Kortom: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Voor wie de DUMAVA subsidie bedoeld?

Je valt binnen de doelgroep van de DUMAVA subsidie wanneer jouw vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de volgende sectoren:

  • Decentrale overheid
  • Onderwijs
  • Zorg
  • Cultuur
  • Rijksmonument dat geen woonhuis is
  • Religieuze instelling
  • Overige gebouwen met publieksfunctie

Val je onder een sportvereniging dan kun je gebruik maken van de BOSA subsidie, indien deze regeling open is. Lees via deze link meer over de BOSA.

Welke kosten komen in aanmerking voor de DUMAVA subsidie?

Het subsidiebedrag hangt af van het aantal (1,2 of 3) verduurzamingsmaatregelen die worden doorgevoerd óf van het feit dat je de voorkeur geeft aan een integraal verduurzamingstraject. Hieronder kun je lezen hoeveel je minimaal moet investeren (eisen) en welk subsidiebedrag daar tegenover staat.

Eén, twee of drie verduurzamingsmaatregelen Integraal verduurzamingsproject
Het subsidiebedrag is 30% van de project kosten Het subsidiebedrag is 30% van de project kosten
Het minimale subsidiebedrag is 5.000 euro en maximaal 2,5 miljoen euro Het minimale subsidiebedrag is 25.000 euro en maximaal 2,5 miljoen euro
Dit houdt in dat de minimale projectkosten 16.666 euro moeten bedragen Dit houdt in dat de minimale projectkosten 83.333 euro moeten bedragen
De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten De subsidie voor energieadvies is 50% van de kosten
Subsidie voor het laten opstellen van een energieadvies, portefeuilleroutekaart of DuMo-advies is 50%. Dit is verplicht. Subsidie voor het laten opstellen van een Integraal Maatwerkadvies, Integraal BREEAM-NL of GPR Gebouw is verplicht.
De subsidiekosten voor een energielabel is 50% van de kosten De subsidiekosten voor een energielabel is 50% van de kosten

 

Kom je niet in aanmerking voor de DUMAVA subsidie? Geen nood, wellicht is het mogelijk om gebruik te maken van de MIA/VAMIL of de EIA. Wil je meer informatie over deze regelingen of heb je vragen over andere subsidies of thema’s? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Subsidiepartner HGM

Helder | Persoonlijk

HGM maakt subsidietrajecten helder en begrijpelijk voor iedereen. Met een op maat gemaakte aanpak, zorgen we dat jouw behoeften altijd voorop staan.

Weten wat je mogelijkheden zijn?

Wij helpen je graag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

085 – 020 11 05

Gerelateerd nieuws

Prinsjesdag 2023: Het belangrijkste subsidienieuws
Uitbreiding energielijst 2023: Nieuwe kansen voor energie-investeringen
WBSO zelf aanvragen of uitbesteden?
Samenwerking sports + Vitality goed van start!
MIT Kennisvouchers sluiten
WBSO Subsidie deadline 2023 nadert

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling