Disclaimer HGM Consultants B.V. 

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van HGM Consultants BV (hierna HGM genoemd). Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HGM. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De informatie op onze website wordt met zorg samengesteld. Helaas is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. HGM is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Noch voor de privacy praktijken van de sites van de desbetreffende links op www.hgm.eu.

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling