Het EU innovatiescorebord is een hulpmiddel dat een overzicht geeft van de innovatieprestaties van elk land binnen de EU. Landen die 25 procent boven het gemiddelde scoren, mogen zich innovatieleider noemen. Dit jaar zijn dat Zweden, Finland, Denemarken, Nederland en België. 

 

Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens benadrukte het belang van Nederlandse ondernemers die investeren in innovatieve producten en diensten voor toekomstige banen en inkomsten, zeker in deze economisch uitdagende tijden. 

 

Wereldwijde erkenning via innovatiescorebord

Ook buiten Europa scoorde Nederland goed. Zo staan ​​we op de vijfde plaats in de wereldwijde innovatiescorebord (Global Innovation Index) van de World Intellectual Property Organization (WIPO). 

 

Nationaal groeifonds 

Minister Adriaansens stelde ook dat de positie als innovatieleider niet vanzelfsprekend is; “de overheid draagt daarom in toenemende mate zelf bij aan kansrijke innovatieprojecten om onze economie op lange termijn succesvol te laten zijn en blijven”. Een instrument dat daarbij wordt ingezet is het Nationaal Groeifonds  

RVO als steunpilaar 

RVO begeleidt innovatieve ondernemers daar waar mogelijk. Van het adviseren over octrooiaanvragen tot het toekennen van subsidies, RVO levert haar bijdrage in verschillende stadia van het innovatieproces. 

Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem contact met ons op voor een gratis Quickscan.  

 

In onze dagelijkse praktijk spreken we ondernemers in onze rol als subsidie adviseur en horen en zien we de problemen in de zorgsector.  In die gesprekken sparren we vaak ook met de ondernemer over zijn onderneming en de zaken waar hij of zij wakker van ligt.

Column: Ron Koevoets (HGM)

Grote zorgen Zorgverleners 

Deze mensen hebben een zorghart, hebben de roeping om patiënten zo goed mogelijk te helpen maar het wordt hen meer en meer onmogelijk gemaakt: toenemende werkdruk: tekort aan personeel, te weinig aanwas nieuwe medewerkers, meer vraag door vergrijzing, uitval personeel met burn-out, marktwerking heeft gezorgd voor een corporate aanpak waarbij de focus is verschoven van de mens naar rendement, toenemende wet- en regelgeving (regeldruk) waardoor meer tijd naar administratie en rapportages gaat i.p.v. naar de verzorging van of gewoon even luisteren naar de patiënt…

Technologie (health tech): de verlosser?

Als subsidie adviseur begeven we ons vaak in de voorhoede van de innovatie en zien we de mooiste technologieën ontstaan. De innovaties volgen elkaar in rap tempo op en kunnen de eenvoudige taken van de zorgmedewerker overnemen of de slag te maken van reactieve zorg naar proactieve zorg.

Artificial Intelligence met Machine Learning en Deep Learning is het al mogelijk om vooraf te voorspellen of een chemo therapie bij een specifieke patiënt zal gaan aanslaan, met Virtual Reality en Augmented Reality zien we vele slimme toepassingen in de zorg: van stressbeheersing door Serious Gaming tot post-IR trauma behandeling. Middels Robotica zien we allemaal al de zorgrobotjes waarmee demente ouderen kunnen praten en welke beperkte zorgtaken kunnen uitvoeren. IoT met sensoren bewaken de patiënt status op afstand en noem zo maar op.

Maar de innovatieve ondernemer krijgt onvoldoende voet aan de grond binnen de zorg door diezelfde muur aan verlammende bureaucratie, belangen, regels, eisen, budgetperikelen….en veel kennis verdwijnt hierdoor noodgedwongen naar het buitenland.

Het duurt te lang

Om de business toekomstvast te maken moet eerst het (vaak eeuwen)oude operationele model aanzienlijk verstoord worden. Dat is nu gaande. Het bestaande operationele model verstoren is moeilijk en doet pijn. Pijn omdat vele belangen en ego’s ineens in gevaar komen.

Zolang het gebaande hiërarchische pad gevolgd wordt om R&D investeringen los te krijgen, gebeurt er niet veel. De belangen en ego’s worden in dit proces al tijden beschermd. Een klein beetje ongehoorzaamheid en lef kan dit doorbreken en kan leiden tot een hele reeks innovaties om het leven van de eindgebruiker gemakkelijker te maken.

Stel je nu eens voor dat een zorgverlenende instantie buiten de gebaande paden kan treden en met een, relatief eenvoudig te verkrijgen, bescheiden eigen innovatiebudget zelfstandig prototypes kan laten ontwikkelen door deze healthtech aanbieders, en eerst de concrete, fysieke resultaten kan laten zien i.p.v. eerst ellenlange onderzoeken om de bureaucratie te doorbreken om draagvlak voor budget te krijgen en eerst alle vereisten van wet en regelgeving af te vinken.

Of dat men zelfstandig zou kunnen investeren in innovatieve technologie die al wat verder in de ontwikkeling zijn. Grote kans dat daarmee een vliegwieleffect ontstaat.

Het gaat om mensenlevens. Controle blijft noodzakelijk

Natuurlijk. De relatie tussen wet- en regelgeving en innovatie is complex door veel betrokken partijen. Medische innovaties moeten voldoen aan zowel Europese als Nederlandse richtlijnen en vereisten. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product, het veld zorgt voor normen en standaarden waaraan het product moet voldoen, Notified Bodies auditen producten met een hoger risico en de overheid houdt toezicht. De wetgeving rondom medische hulpmiddelen is verspreid over verschillende wetten. De toelating en vergoeding van medische hulpmiddelen gaat via de zorgverzekeraars en gemeenten. Ontwikkelaars en fabrikanten van medische hulpmiddelen ervaren niet zondermeer alle regeldruk die samenhangt met het ontwikkelen, het op de markt brengen en vergoed krijgen van medische hulpmiddelen als onnodig. Zij maken vooral bezwaar tegen regeldruk die zij als onnodig ervaren. (bron: Sectorscan innovatieve medische hulpmiddelen van Actal (Adviescollege Toetsing Regeldruk).

Financiering is noodzakelijk

Door dezelfde bureaucratie bij de zorgverleners (bijv. rondom inkoop en aanbestedingstrajecten) redden veel kleine innovatieve ondernemingen het niet meer, en is er veel beweging in de Healthtech markt: samenwerkingsverbanden, overnames, fusies….allemaal op zoek naar meer omvang en kracht.

De starters blijken in ons land een stuk moeilijker te kunnen doorgroeien naar de scale-up fase dan in andere Europese landen. Om die reden dreigt innovatieve kennis naar het buitenland, met name de VS, te verdwijnen.

Mogelijke oplossingen liggen veelal buiten de directe invloedssfeer van de ondernemer: lobbyen voor lagere regeldruk, vereenvoudigde markttoelating, versnellen doorlooptijd beoordelingen,…dat gaat hem niet worden. Toch zijn er concrete stappen die voor verlichting kunnen zorgen:

  • Creëer eigen innovatiebudget en ga op kleine schaal innoveren en toon de resultaten om zo draagvlak en tractie te krijgen; hier zijn diverse relatief eenvoudig verkrijgbare subsidies en innovatiefinancieringen voor beschikbaar.
  • Zet in de ontwikkelfase de eindgebruiker op de eerste plaats, verbeter datastromen, automatiseer processen, open uw omgeving om “buitenstaanders” in uw datastroom toe te laten om diensten met toegevoegde waarde aan te bieden aan bedrijven en eindgebruikers in uw sector en daarbuiten. Samenwerking is hier het sleutelwoord.
  • Verkrijg vooraf meer inzicht over markttoelating van je product en de procedures voor het verkrijgen van vergoede zorg. Hier zijn al diverse tools voor in de markt verkrijgbaar waarmee uw onderneming grotendeels geautomatiseerd door deze processen geloodst wordt en waarmee u snel en efficiënt tot markttoelating of certificering van uw product komt.
  • Vraag hulp bij het Zorginstituut Nederland bij het uitvoeren (en bekostigen) van de Health Technology Assessment.
  • …(of bel HGM)

 

Liever een email? Dat kan natuurlijk ook.

Neemt contact op!

Ontvang subsidie voor proof-of-concept software of een softwarematig product of dienst dat nieuw is voor uw onderneming.

De VIA subsidie staat voor Versneller Innovatieve Ambities. Deze subsidie heeft een nieuwe onderdeel namelijk:

  • Softwareprojecten; ontvang subsidie voor proof-of-concept software of een softwarematig product of dienst dat nieuw is voor uw onderneming.

Het subsidiepercentage bedraagt 35% met een maximale subsidie van € 50.000 per project.

De VIA 2019 Softwareontwikkeling heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren op het gebied van softwareontwikkeling.

 

Indienen

De regeling is 11 juni open gegaan. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2019.

Meer informatie over de regeling lees je op VIA Softwareontwikkeling.

 

Weten of uw project in aanmerking komt?

Stuur ons een bericht en wij nemen snel contact met u op!

Of bel ons via 085 – 020 1105.

U heeft een WBSO-aanvraag ingediend of laten verzorgen door een intermediair… onverwacht volgt er een kritische vragenbrief van RVO. En wat nu?

Geen nood. Het is mogelijk dat RVO aanvullende informatie wil over uw project(en). In dit artikel helpen wij u op weg met de beantwoording van drie meest voorkomende redenen waarom een vragenbrief wordt toegestuurd.

– Weten wat een vragenbrief inhoudt? – leest u in onze eerdere blog: Wat moet ik doen bij een WBSO vragenbrief?

Meteen weten wat u kansen zijn? Vul uw gegevens in voor gratis advies.

1 Wat gaat u precies ontwikkelen? 

Een van de eerste vragen in de vragenbrief is: “Kunt u meer concreet beschrijven welke programmatuur u wilt gaan realiseren binnen dit project?”

Dit wijst er veelal op dat in uw projectomschrijving te weinig is benadrukt over welke functionaliteit de software zal beschikken en de structuur hiervan. Ons advies is het doel te beschrijven van de benodigde software. Vermeld daarbij uit welke blokken van functionaliteit deze software wordt opgebouwd. Maar ook wat hun onderlinge relatie is. Formuleer dit concreet en to-the-point.

 

2 Het ontbreken van technische knelpunten

De focus van uw aanvraag ligt mogelijk te veel op het functionele aspect van de ontwikkeling. We zijn vaak geneigd om toe te lichten wat de reden of aanleiding is van een ontwikkeling. We beantwoorden: Waarom is deze programmatuur nodig?

Maar de WBSO-subsidie is een innovatiestimulator (speur- & ontwikkelingswerk). De subsidie wordt toegekend in de mate van hoe innovatief de manier is waarop u een technisch knelpunt oplost en daar vooraf onderzoek naar doet. RVO wil dan ook graag weten:

  • Tegen welke software-technische problemen loopt u aan?
  • Welke mogelijke oplossingen onderzoekt u?
  • Wat zijn de onzekerheden rondom die oplossing?

 

3 Wat is technisch vernieuwend? 

Dit onderdeel ligt in relatie met reden twee. Naast het stimuleren van innovatieve oplossingen, wil de overheid met de WBSO-regeling ook het technische kennisniveau van het Nederlandse bedrijfsleven verhogen.

Het is dan ook belangrijk om aan te geven op welke gebieden uw ontwikkelproject de kennis binnen uw onderneming verrijkt. Dit zal worden vergeleken met de ontwikkelingen in uw branche en al beschikbare oplossingen. Daarnaast is het van doorslaggevende waarde dat u aantoont dat uw onderneming de kennis en kunde in huis heeft om dit project succesvol te kunnen uitvoeren.

 

Hulp nodig met uw vragenbrief?
Komt u niet uit aan de beantwoording? Vraag een gratis second opinion aan. Onze adviseurs bekijken uw aanvraag en vragenbrief. Hierna krijgt u vrijblijvend advies wat uw kansen zijn.

Tip
Het afhandelen en ondersteuning bieden bij een vragenbrief is onderdeel van onze no cure no pay werkwijze voor onze klanten.
Let op: Het komt voor dat de commissie die een intermediair vraagt alleen geldt voor het maken en indienen van uw aanvraag. Voor het beantwoorden van vragenbrieven kunt u verrast worden met extra kosten. Meestal tegen een pittig uurtarief. Houdt hier rekening mee wanneer u opzoek bent naar een intermediair voor uw subsidieaanvragen.

Binnenkort heeft u uw eerste afspraak met een subsidieadviseur en u weet nog niet goed wat u kan verwachten. Wij vertellen u hoe u zich het beste kan voorbereiden op een gesprek met een subsidieadviseur.

U hebt deze subsidieadviseur ingeschakeld zodat u zich kunt focussen op uw project en onderneming. Tijd is geld. U wilt niet te veel tijd besteden aan deze eerste afspraak. Een goede voorbereiding is daarom het halve werk.

 

Hoe bereid ik mij goed voor?

Hoe bereid u zich goed voor een eerste afspraak met een subsidieadviseur? HGM heeft deze checklist gecreëerd om te voorkomen dat u in meerdere afspraken en telefoongesprekken informatie moet verstrekken aan de adviseur.

 

Tip: Voorbereidingschecklist

Tip 1
Zorg dat u een duidelijk overzicht heeft van de juridische structuur van uw onderneming. B.V./N.V., eenmanszaak, holding en werkmaatschappijen, op welke entiteit staat het personeel geadministreerd.

Tip 2
Maak een kort overzicht van al uw ontwikkelactiviteiten, niet alleen de projecten waarvan u zelf vermoedt dat ze subsidiabel zijn.

Tip 3
Omschrijf alvast voor uzelf waarom u denkt dat deze ontwikkelingen echt innovatief zijn voor uw onderneming;

Tip 4
Zorg dat u weet wie er bij de ontwikkeling betrokken zijn; eigen personeel en hun bijdrage/rol in het project, samenwerkingspartners en hun bijdrage, uw eigen rol in het geheel.

Tip 5
Ken de planning, de oplevermomenten van een (deel)producten etc.

Tip 6
Zorg (indien nodig) ervoor dat een technische collega aanwezig is bij het gesprek, die de kern van de ontwikkelproblematiek kan omschrijven.

Tip 7
Maak een gedegen urenschatting van de daadwerkelijke ontwikkelactiviteiten. Hoeveel mensen zijn hoeveel dagen bezig met sec deze ontwikkelingsactiviteiten.

Download de HGM checklist

Vertrouw op uw intuïtie
Vertrouw op uw gevoel. Is de adviseur open, transparant en duidelijk over hoe hij te werk gaat en wat hij voor u kan doen? Dan is het vaak een goede keuze om voor dit bedrijf te gaan.

Organisaties opgelet! Het SIDN fonds werkt dit jaar naast haar open calls ook met een thema: Responsible AI.
Wat betekent dit voor uw subsidiekansen?

Waarom Reponsible AI als thema?

Artificial Intelligence (AI)  maakt zijn opmars in bijna elke app, website of apparaat. De populaire spraakassistenten Siri en Alexa (Amazon) en de slimme algoritmes die onder andere door Facebook en Netflix worden ingezet, tonen al aan dat AI verwerkt is in ons dagelijks gebruik. AI roept veel vragen op over de impact op de samenleving en verhouding tussen mens en technologie. Het creëren van goede randvoorwaarden is waar het SIDN fonds aan wil bijdragen.

Het zorgen voor goede randvoorwaarden

De doorbraak van AI wordt vooral bepaald door het feit dat de technologie steeds beter in staat is zelfstandig te leren en daardoor meer autonoom te opereren. Vooral het autonome aspect van de technologie roept vraagtekens op. Dit vraagt om goede randvoorwaarden en etnische kaders, ook wel ‘Resnposible AI’ (RAI) genoemd.
Hierbij draait het zowel om verantwoord als verantwoorde Artificiële Intelligentie (AI die geen schadelijke effecten te weeg brengt en ethische afwegingen meeneemt) en AI for Good (AI ontwikkelingen en inzet om het maatschappelijk belang te dienen).

 

Wat betekent dit voor uw subsidiekansen?

Responsible AI is een van de vraagstukken die het SIDN fonds vanuit haar doelstellingen belangrijk vindt. Dit betekent dat in 2018 Pioniers alleen projecten kunnen indienen die passen binnen het thema Responsible AI. Voor Potentials blijft de call ook openstaan voor projecten die aansluiten bij de doelstellingen van het SIDN fonds.

Subsidiehoogte voor AI
Projecten gericht op uitwerking van een goed idee, max. € 10.000,-
Projecten gericht op doorontwikkeling/opschaling van een bewezen concept, max. € 75.000,-

Opening eerste call 2018
De eerste call voor 2018 is geopend tot en met 12 maart 2018, 13:00u. Meer informatie over deze ICT-regeling leest u op onze SIDN pagina.

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling